Programació

6:00:00 Notícies cap de setmana
6:30:00 Estudi 3
7:00:00 CONCERT Homenatge Esquirols
9:00:00 Notícies cap de setmana
9:30:00 Gaudeix la Festa
10:00:00 Qui canta, recanta!
11:30:00 Carreteres
12:00:00 Caminant per Catalunya
13:00:00 Estudi 3
13:30:00 De tee a green
14:00:00 Notícies cap de setmana
14:30:00 Carreteres
15:00:00 Reserva de la Biosfera
15:30:00 Gaudeix la Festa
16:30:00 Caminant per Catalunya
17:00:00 De tee a green
17:30:00 30 Anys a prop Teu + Terrassa Solidària
18:30:00 Vallès Educa
19:00:00 Carreteres
19:30:00 OPERACAT -Don Giovanni (Directe XTVL)
22:00:00 Concert ELS PETS Canet Rock (Directe XTVL)
23:30:00 Caminant per Catalunya
0:30:00 Gaudeix la Festa
1:00:00 Reserva de la Biosfera
1:30:00 De tee a green
2:00:00 Redifusió
6:00:00 Estudi 3
6:30:00 De tee a green
7:00:00 Notícies en Xarxa
9:00:00 Carreteres
9:30:00 El Quarto de Reixa
10:00:00 BEN TROBATS
12:00:00 Web Cam “El Submarí”
13:00:00 Cinema Club
13:30:00 Gaudeix la Festa
14:00:00 Al Dia VO
14:30:00 Torna-la a tocar Sam
15:00:00 De tee a green
15:30:00 Reserva de la Biosfera
16:00:00 Al Dia VO
16:30:00 El Quarto de Reixa
17:00:00 Estudi 3
17:30:00 Gaudeix la Festa
18:00:00 Al Dia VO
18:30:00 Famílies i Escola
19:00:00 Carreteres
19:30:00 Vallès Educa
20:00:00 Infomatiu Vespre
20:25:00 El Temps
20:30:00 Picalletres 1
21:00:00 Terrassa Solidària + Estudi 3
21:30:00 Gaudeix la Festa
22:00:00 Informatiu Nit
22:25:00 El Temps
22:30:00 Caminant per Catalunya
23:30:00 Terrassa Solidària + Estudi 3
0:00:00 BEN TROBATS
2:00:00 Redifusió
13:30:00 El Quarto de Reixa
14:00:00 Al Dia VO
14:30:00 Famílies i Escola
15:00:00 Caminant per Catalunya
16:00:00 Al Dia VO
16:30:00 Terrassa Solidària + Estudi 3
17:00:00 Torna-la a tocar, Sam
17:30:00 El Quarto de Reixa
18:00:00 Al Dia VO
18:30:00 La Barca de L’Andreu
19:00:00 Terrassa Solidària + Estudi 3
19:30:00 El Quarto de Reixa
20:00:00 Infomatiu Vespre
20:25:00 El Temps
20:30:00 Terrassa Acústica
21:00:00 Vallès Educa
21:30:00 Terrassa Solidària + Estudi 3
22:00:00 Infomatiu Vespre
22:25:00 El Temps
22:30:00 El Quarto de Reixa
23.30:00 Terrassa Acústica
0:00:00 BEN TROBATS
2:00:00 Redifusió
6:00:00 Informatiu Nit
6:30:00 La Barca de L’Andreu
7:00:00 Notícies en Xarxa (Directe XTVL)
9:00:00 Informatiu Nit
9:30:00 El Quarto de Reixa
10:00:00 BEN TROBATS (Directe XTVL + GRAVAR!!)
12:00:00 Web Cam “El Submarí”
13:00:00 Vallès Educa
13:30:00 Picalletres 1
14:00:00 Al Dia VO
14:30:00 Caminant per Catalunya
15:00:00
15:30:00 El Quarto de Reixa
16:00:00 Al Dia VO
16:30:00 Obre els Ulls
17:00:00
17:30:00 Terrassa Solidària + Estudi 3
18:00:00 Al Dia VO
18:30:00 Gaudeix la Festa
19:00:00 El Quarto de Reixa
19:30:00 Reserva de la Biosfera
20:00:00 Infomatiu Vespre
20:25:00 El Temps
20:30:00 Picalletres 2
21:00:00 El Quarto de Reixa
21:30:00 Picalletres 2
22:00:00 Infomatiu Vespre
22:25:00 El Temps
22:30:00 Carreteres
23:30:00 Famílies i Escola
0:00:00 BEN TROBATS
2:00:00 Redifusió
6:00:00 Informatiu Nit
6:30:00 El Quarto de Reixa
7:00:00 Notícies en Xarxa (Directe XTVL)
9:00:00 Informatiu Nit
9:30:00 Picalletres 1
10:00:00 BEN TROBATS (Directe XTVL + GRAVAR!!)
12:00:00 Informatiu Nit
13:00:00
13:30:00 Teló de Fons
14:00:00 Al Dia VO
14:30:00 Vallès Educa
15:00:00 El Quarto de Reixa
15:30:00 Gaudeix la Festa
16:00:00 Al Dia VO
16:30:00 Teló de Fons
17:00:00 Picalletres 2
17:30:00 Famílies i Escola
18:00:00 Al Dia VO
18:30:00 Vallès Educa
19:00:00 Obre els Ulls
19:30:00
20:00:00 Infomatiu Vespre
20:25:00
20:30:00
21:00:00 La Nit dels Savis
21:30:00
22:00:00 Infomatiu Vespre
22:25:00
22:30:00
23:30:00 Teló de Fons
0:00:00 BEN TROBATS
2:00:00 Redifusió
Graella TV del 17 al 23 d’abril 2017
HORA DISSABTE
6:00:00 Carreteres
6:30:00 Terrassa Solidària + Estudi 3
7:00:00 Notícies cap de setmana
9:00:00 Famílies i Escola
9:30:00 Teló de Fons
10:00:00 Notícies cap de setmana
12:00:00 Adolescents.cat (Directe XTVL)
13:00:00 Cinema Club
13:30:00 Caminant per Catalunya
14:00:00
14:30:00 Vallès Educa
15:00:00 Notícies cap de setmana
15:30:00 Picalletres 1
16:00:00 1 món.cat (Directe XTVL)
16:30:00
17:00:00
17:30:00
18:00:00 Bàsquet EN JOC (Directe XTVL)
18:30:00
19:00:00
19:30:00
20:00:00
20:25:00
20:30:00 Caminant per Catalunya
21:00:00
21:30:00 AL Dia Cap de Setmana (Directe XTVL)
22:00:00 Notícies cap de setmana
22:25:00
22:25:00
23:30:00 La Nit dels Savis
0:00:00
2:00:00 Redifusió
Graella TV del 17 al 23 d’abril 2017
HORA DIUMENGE
6:00:00 Teló de Fons
6:30:00 El Quarto de Reixa
7:00:00 Notícies cap de setmana
9:00:00
9:30:00 Teló de Fons
10:00:00 Notícies cap de setmana
12:00:00 ESPECIAL Sant Jordi 2017
13:00:00
13:30:00
14:00:00 Gaudeix la Festa
14:30:00 Teló de Fons
15:00:00 Notícies cap de setmana
15:30:00 Especial Festival de Jazz 4
16:00:00 1 món.cat (Directe XTVL)
16:30:00
17:00:00
17:30:00
18:00:00 Hoquei EN JOC (Directe XTVL)
18:30:00
19:00:00
19:30:00
20:00:00 EN JOC (Directe XTVL)
20:15:00
20:30:00
21:00:00
21:30:00 AL Dia Cap de Setmana (Directe XTVL)
22:00:00 Notícies cap de setmana
22:25:00
22:25:00
23:30:00
0:00:00
2:00:00 Redifusió

Canal Terrassa Plaça de la Farinera 937361414 TOTS ELS DRETS RESERVATS 2017