Programació

HORA DILLUNS 29/05
6:00 Impuls
6:30 Torna-la a tocar Sam
7:00 Notícies en Xarxa 
7:30  
8:00  
8:30 WEB CAM «Primera Hora»
9:00 Notícies en Xarxa 
9:30  
10:00 WEB CAM «El Submarí»
10:30  
11:00  
11:30  
12:00 Picalletres
12:30 Terra de Pa
13:00 Aventurístic
13:30 Torna-la a tocar Sam
14:00 Informatiu Tarda
14:30 La Porteria 
15:00  
15:28
15:30 Impuls
16:00 Informatiu Tarda
16:30 Fet a Mida 
17:00  
17:28
17:30  
18:00  
18:28  
18:30 Informatiu Tarda
19:00 Via 15 
19:28
19:30 180º 
20:00 Informatiu Vespre
20:25 El Temps
20:30 WEB CAM Àrea de Joc ®
21:00  
21:28
21:30 Terra de Pa
22:00 Informatiu Vespre
22:25 El Temps
22:30 Teló de Fons
23:00 Aventurístic
23:30 Parcs de Llegenda
0:00 Informatiu Vespre
0:25 El Temps
0:30 WEB CAM «El Submarí» ®
1:00  
1:30  
2:30 De Sol a Sol
  Redifusió
HORA DIMARTS 30/05
6:00 Informatiu Nit
6:30 Teló de Fons
7:00 Notícies en Xarxa
7:30  
8:00  
8:30 WEB CAM «Primera Hora»
9:00 Informatiu Nit
9:30 Aventurístic
10:00 WEB CAM «El Submarí» 
10:30  
11:00  
11:30  
12:00 Informatiu Nit
12:30 Via 15 ® 
13:00 Teló de Fons
13:30 Terra de Pa
14:00 Informatiu Tarda
14:30 La Porteria 
15:00  
15:28
15:30 Paisatges Encreuats
16:00 Informatiu Tarda
16:30 Fet a Mida 
17:00  
17:28
17:30  
18:00  
18:28  
18:30 Informatiu Tarda
19:00 Via 15 
19:28
19:30 180º
20:00 Informatiu Vespre
20:25 El Temps
20:30 WEB CAM Àrea de Joc ®
21:00  
21:28
21:30 Paisatges Encreuats
22:00 Informatiu Vespre
22:25 El Temps
22:30 I Bona Lletra
23:00  
23:30 Impuls
0:00 Informatiu Vespre
0:25 El Temps
0:30 WEB CAM «El Submarí» ®
1:00  
1:30  
2:30 Esports Terrassa
  Redifusió
HORA DIMECRES 31/05
6:00 Informatiu Nit
6:30 Aventurístic
7:00 Notícies en Xarxa 
7:30  
8:00  
8:30 WEB CAM «Primera Hora»
9:00 Informatiu Nit
9:30 Esports Terrassa
10:00 WEB CAM «El Submarí»
10:30  
11:00  
11:30  
12:00 Informatiu Nit
12:30 Via 15 ® 
13:00 Aventurístic
13:30 Parc de Llegenda
14:00 Informatiu Tarda
14:30 La Porteria 
15:00  
15:28
15:30 Aventurístic
16:00 Informatiu Tarda
16:30 Fet a Mida
17:00  
17:28
17:30  
18:00  
18:28  
18:30 Informatiu Tarda
19:00 Via 15
19:28
19:30 180º 
20:00 Informatiu Vespre
20:25 El Temps
20:30 WEB CAM Àrea de Joc ®
21:00  
21:28
21:30 Picalletres
22:00 Informatiu Vespre
22:25 El Temps
22:30 Paisatges Encreuats
23:00 Terra de Pa
23:30 Aventurístic
0:00 Informatiu Vespre
0:25 El Temps
0:30 WEB CAM «El Submarí» ®
1:00  
1:30  
2:30 Impuls
  Redifusió
HORA DIJOUS 01/06
6:00 Informatiu Nit
6:30 Terra de Pa
7:00 Notícies en Xarxa
7:30  
8:00  
8:30 WEB CAM «Primera Hora»
9:00 Informatiu Nit
9:30 Teló de Fons
10:00 WEB CAM «El Submarí» 
10:30  
11:00  
11:30  
12:00 Informatiu Nit
12:30 Via 15 ® 
13:00 I Bona Lletra
13:30  
14:00 Informatiu Tarda
14:30 La Porteria
15:00  
15:28
15:30 Picalletres
16:00 Informatiu Tarda
16:30 Fet a Mida 
17:00  
17:28
17:30  
18:00  
18:28  
18:30 Informatiu Tarda
19:00 Via 15
19:28
19:30 180º 
20:00 Informatiu Vespre
20:25 El Temps
20:30 WEB CAM Àrea de Joc ®
21:00  
21:28
21:30  
22:00 Informatiu Vespre
22:25 El Temps
22:30 Impuls
23:00 L’Orsai
23:30  
0:00 Informatiu Vespre
0:25 El Temps
0:30 WEB CAM «El Submarí» ®
1:00  
1:30  
2:30 Paisatges Encreuats
  Redifusió
HORA DIVENDRES 02/06
6:00 Informatiu Nit
6:30 Aventurístic
7:00 Notícies en Xarxa 
7:30  
8:00  
8:30 WEB CAM «Primera Hora»
9:00 Informatiu Nit
9:30 Impuls
10:00 WEB CAM «El Submarí» 
10:30  
11:00  
11:30  
12:00 Informatiu Nit
12:30 Via 15 ® 
13:00 Terra de Pa
13:30 Parc de Llegenda
14:00 Informatiu Tarda
14:30 La Porteria 
15:00  
15:28
15:30 Terra de Pa
16:00 Informatiu Tarda
16:30 Fet a Mida
17:00  
17:28
17:30  
18:00  
18:28  
18:30 Teló de Fons
19:00 Via 15
19:28
19:30 180º 
20:00 Informatiu Vespre
20:25 El Temps
20:30 WEB CAM Àrea de Joc ®
21:00  
21:28
21:30  
22:00 Informatiu Vespre
22:25 El Temps
22:30 Cinema Club
23:00  
23:30 Teló de Fons
0:00 Informatiu Vespre
0:25 El Temps
0:30 WEB CAM «El Submarí» ®
1:00  
1:30  
2:30 Torna-la a tocar Sam
  Redifusió
HORA DISSABTE 27/05
6:00 Notícies cap de setmana
6:25  
6:30 Torna-la a tocar Sam
7:00 Notícies cap de setmana
7:30 Terra de Pa
8:00 Notícies cap de setmana
8:30 Aventurístic
9:00 Notícies cap de setmana
9:25  
9:30 I Bona Lletra
10:00  
10:30 Torna-la a tocar Sam
11:00 Notícies cap de setmana
11:30 Impuls
12:00 Teló de Fons
12:30 I Bona Lletra
13:00  
13:30 Terra de Pa
14:00 Notícies cap de setmana
14:25  
14:30 Picalletres
15:00 Torna-la a tocar Sam
15:28  
15:30 Notícies cap de setmana
16:00 Paisatges Encreuats
16:30 Impuls
17:00 Notícies cap de setmana
17:28 PUBLI Xarxa (Directe XTVL) -» Dilluns a diumenge
17:30 Parc de Llegenda
18:00 EN JOC 
18:28  
18:30  
19:00  
19:28
19:30  
20:00  
20:25  
20:30 NEX Cap de Setmana 
21:00 Notícies cap de setmana
21:28
21:30 De sol a sol 
21:55  
22:00 Terra de Pa 
22:27  
22:30 Cabaret. Fira Trapezi Reus 2023 
23:00  
23:30  
0:00  
0:25  
0:30 Notícies cap de setmana
1:00 Impuls
1:30 Redifusió
2:00  
 
HORA DIUMENGE 28/05
6:00 Notícies cap de setmana
6:25  
6:30 Impuls
7:00 Notícies cap de setmana
7:30 Aventurístic
8:00 Notícies cap de setmana
8:30 Picalletres
9:00 Notícies cap de setmana
9:25  
9:30 Teló de Fons
10:00 I Bona Lletra
10:30  
11:00 Notícies cap de setmana
11:30 Paisatges Encreuats
12:00 Cinema Club
12:30 Impuls
13:00 Teló de Fons
13:30 Aventurístic
14:00 Informatiu Especial Eleccions EM23
14:25  
14:30 Cinema Club
15:00 NEX Cap de Setmana
15:28  
15:30 EN JOC 
16:00  
16:30  
17:00  
17:28
17:30  
18:00  
18:28  
18:30  
19:00  
19:28  
19:30  
20:00 Especial Eleccions Terrassa EM23
20:25  
20:30  
21:00  
21:28  
21:30  
21:55  
22:00  
22:15  
22:30  
23:00  
23:30  
0:00 Cornut i pagar el beure
0:25  
0:30 Teló de Fons
1:00 Torna-la a tocar Sam
1:30 Redifusió
2:00  
 

Canal Terrassa | Plaça de la Farinera, 5 08222 Terrassa | 93 736 1414 | TOTS ELS DRETS RESERVATS 2020