Programació

HORA DILLUNS 05/12
6:00 Notícies cap de setmana
6:30 Excel·lent
7:00 Notícies en Xarxa 
7:30  
8:00  
8:30  
9:00 Notícies cap de setmana
9:30 Paisatges Encreuats
10:00 WEB CAM «El Submarí»
10:30  
11:00  
11:30  
12:00 Notícies cap de setmana
12:30 Caminant per Catalunya
13:00 Gaudeix la Festa
13:30 Torna-la a tocar Sam
14:00 Informatiu Tarda
14:30 La Porteria 
15:00  
15:28
15:30 Teló de Fons
16:00 Informatiu Tarda
16:30 Fet a Mida 
17:00  
17:28
17:30  
18:00  
18:28  
18:30 Informatiu Tarda
19:00 Via 15 
19:28
19:30 180º 
20:00 Informatiu Vespre
20:25 El Temps
20:30 I Bona Lletra
21:00  
21:28
21:30 Caminant per Catalunya
22:00 Informatiu Vespre
22:25 El Temps
22:30 Teló de Fons
23:00 Aventura’t
23:30 L’Entrevista
0:00 Informatiu Vespre
0:30 WEB CAM «El Submarí» ®
1:00  
1:30  
2:30 Esports Terrassa
  Redifusió
HORA DIMARTS 06/12
6:00 Informatiu Nit
6:30 Caminant per Catalunya
7:00 WEB CAM «El Submarí» ® –
7:30  
8:00  
8:30  
9:00 Informatiu Nit
9:30 Aventura’t
10:00 Caminant per Catalunya
10:30 Gaudeix la Festa
11:00 Torna-la a tocar Sam
11:30 Paisatges Encreuats
12:00 Informatiu Nit
12:30 L’Entrevista
13:00 Teló de Fons
13:30 Caminant per Catalunya
14:00 Informatiu Nit
14:30 I Bona Lletra
15:00  
15:28
15:30 Torna-la a tocar Sam
16:00 Teló de Fons
16:30 Teatre. Eva contra Eva
17:00  
17:28
17:30  
18:00 Bicentenari del Setge
18:28  
18:30 Caminant per Catalunya
19:00 Concert Conservatori Liceu 
19:28
19:30 I Bona Lletra
20:00  
20:25  
20:30 Paisatges Encreuats
21:00 Caminant per Catalunya
21:28
21:30 Torna-la a tocar Sam
22:00 Concert de Jordi Savall 
22:25  
22:30  
23:10 I Bona Lletra
23:30  
0:00 Teló de Fons
0:30 Aventura’t
1:00 Caminant per Catalunya
1:30 L’Entrevista
2:30 Gaudeix la Festa
  Redifusió
HORA DIMECRES 07/12
6:00 Paisatges Encreuats
6:30 Aventura’t
7:00 Notícies en Xarxa 
7:30  
8:00  
8:30  
9:00 Premis Inclusius Esports Català ® 
9:30  
10:00  
10:30  
11:00 Caminant per Catalunya
11:30 Torna-la a Tocar Sam
12:00 Paisatges Encreuats
12:30 Teló de Fons
13:00 I Bona Lletra
13:30  
14:00 Informatiu Tarda
14:30 La Porteria
15:00  
15:28
15:30 Aventurístic
16:00 Informatiu Tarda
16:30 Fet a Mida 
17:00  
17:28
17:30  
18:00  
18:28  
18:30 Informatiu Tarda
19:00 Via 15 
19:28
19:30 180º 
20:00 Informatiu Vespre
20:25 El Temps
20:30 WEB CAM Àrea de Joc ®
21:00  
21:28
21:30 Paisatges Encreuats
22:00 Informatiu Vespre
22:25 El Temps
22:30 Gaudeix la Festa
23:00 Caminant per Catalunya
23:30 Aventurístic
0:00 Informatiu Vespre
0:30 WEB CAM Àrea de Joc ®
1:00  
1:30 Teló de Fons
2:30 Gaudeix la Festa
  Redifusió
HORA DIJOUS 08/12
6:00 Informatiu Nit
6:30 Caminant per Catalunya
7:00 I Bona Lletra
7:30  
8:00 Gaudeix la Festa
8:30 Teló de Fons
9:00 Informatiu Nit
9:30 Aventurístic
10:00 Paisatges Encreuats
10:30 Caminant per Catalunya
11:00 Missa Immaculada Concepció 
11:30  
12:00  
12:30 I Bona Lletra
13:00  
13:30 Torna-la a Tocar Sam
14:00 Informatiu Nit
14:30 Caminant per Catalunya
15:00 Gaudeix la Festa
15:28
15:30 Paisatges Encreuats
16:00 Aventurístic
16:30 Dance Sport Festival
17:00  
17:28
17:30  
18:00  
18:28  
18:30 Gaudeix la Festa 
19:00 Concert Conservatori Liceu
19:28
19:30 Paisatges Encreuats
20:00 Premis Arc 2022 ®
20:25  
20:30  
21:00 Excel·lent
21:28 PUBLI Xarxa (Directe XTVL) -» Dilluns a diumenge
21:30 Aventura’t
22:00 Concert Joan Garrido -Global Band 
22:25  
22:30  
23:15 Cinema Club
23:30 Caminant per Catalunya
0:00 Premis Arc 2022 ®
0:30  
1:00 Gaudeix la Festa
1:30 Aventurístic
2:30 Teló de Fons
  Redifusió
HORA DIVENDRES 09/12
6:00 Informatiu Nit
6:30 Excel·lent
7:00 Notícies en Xarxa 
7:30  
8:00  
8:30  
9:00 Concurs gossos d’Atura Llavorsí 
9:30  
10:00  
10:30  
11:00 Premis Arc 2022 ®
11:30  
12:00 Informatiu Nit
12:30 Aventurístic
13:00 Caminant per Catalunya
13:30 Gaudeix la Festa
14:00 Informatiu Tarda
14:30 La Porteria
15:00  
15:28
15:30 Caminant per Catalunya
16:00 Informatiu Tarda
16:30 Fet a Mida
17:00  
17:28
17:30  
18:00  
18:28  
18:30 Informatiu Tarda
19:00 Via 15
19:28
19:30 180º 
20:00 Informatiu Vespre
20:25 El Temps
20:30 WEB CAM Àrea de Joc ®
21:00  
21:28
21:30 Gaudeix la Festa
22:00 Excel·lent
22:25  
22:30 L’Orsai
23:00 Torna-la a tocar Sam
23:30 Aventurístic
0:00 Informatiu Vespre
0:30 WEB CAM Àrea de Joc ®
1:00  
1:30 Caminant per Catalunya
2:30 Torna-la a tocar Sam
  Redifusió
HORA DISSABTE 10/12
6:00 Notícies cap de setmana
6:30 Torna-la a tocar Sam
7:00 Notícies cap de setmana
7:30 Excel·lent
8:00 Notícies cap de setmana
8:30 Paisatges Encreuats
9:00 Notícies cap de setmana
9:30 L’Orsai
10:00 Excel·lent
10:30 Torna-la a tocar Sam
11:00 Notícies cap de setmana
11:30 Aventurístic
12:00 Gaudeix la Festa
12:30 Paisatges Encreuats
13:00 I Bona Lletra
13:30  
14:00 Notícies cap de setmana
14:30 Aventurístic
15:00 Torna-la a tocar Sam
15:28  
15:30 Notícies cap de setmana
16:00 Gaudeix la Festa
16:30 Paisatges Encreuats
17:00 Notícies cap de setmana
17:28
17:30 Excel·lent
18:00 EN JOC 
18:28  
18:30  
19:00  
19:28
19:30  
20:00  
20:25  
20:30 NEX Cap de Setmana
21:00 Notícies cap de setmana
21:28
21:30 Quina Vellesa 
22:00 Objectiu Paki. Càsting Eurovisiu 
22:27  
22:30  
23:00  
23:30 Teló de Fons
0:00 Notícies cap de setmana
0:30 Caminant per Catalunya
1:00 Gaudeix la Festa
1:30 Redifusió
2:00  
 
HORA DIUMENGE 11/12
6:00 Notícies cap de setmana
6:30 Excel·lent
7:00 Notícies cap de setmana
7:30 Aventurístic
8:00 Notícies cap de setmana
8:30 Torna-la a tocar Sam
9:00 Notícies cap de setmana
9:30 Excel·lent
10:00 I Bona Lletra
10:30  
11:00 Notícies cap de setmana
11:30 Teló de Fons
12:00 Excel·lent
12:25 En Joc-Futbol 
13:00  
13:30  
14:00  
14:45 Cinema Club
15:00 Notícies cap de setmana
15:28  
15:30 EN JOC 
16:00  
16:30  
17:00  
17:28
17:30  
18:00  
18:28
18:30  
19:00  
19:28  
19:30  
20:00  
20:25  
20:30 NEX Cap de Setmana
21:00 Notícies cap de setmana
15:28
21:30 ConnectiCAT
22:00  
22:15  
22:30 Teló de Fons 
23:00 Docu ‘La Dipu, govern desconegut’ 
23:30
0:00 Notícies cap de setmana
0:30 Aventurístic
1:00 Paisatges Encreuats
1:30 Redifusió
2:00  
 

Canal Terrassa | Plaça de la Farinera, 5 08222 Terrassa | 93 736 1414 | TOTS ELS DRETS RESERVATS 2020