1.030 sol·licituds de plaça per a les escoles bressol, 230 més de les ofertades

El nou curs a les escoles bressol municipals comença dilluns vinent, 12 de setembre, amb la voluntat d’adaptar-se a l’inici de l’etapa obligatòria de cara al període 2023-2024.

Com a gran novetat, entra en vigor la gratuïtat de P2 a les llars d’infants públiques per promoure el pas dels nens i nenes per l’escola bressol abans d’entrar a l’escola ordinària a P3.

L’Ajuntament fa front a aquesta gratuïtat de l’escolarització de dos anys amb l’increment entre 60 i 75 del nombre de places a les escoles bressol municipals en aquesta etapa i es contracten, com a mínim, quatre educadores i entre 12 i 14 auxiliars de menjador.

En total, els serveis municipals han rebut 1.030 sol.licituds de preinscripció per una oferta total de 713 places per la franja de 0-3 anys. Són 230 demandes més que l’any passat.

Pel que fa a P2 tenint present la seva gratuïtat en el seu primer any s’han presentat 381 sol.licituds. Són 45 més de les ofertades.

La demanda és desigual i hi ha zones que superen l’oferta amb escreix.