10’6 milions d’euros per millorar l’espai públic a tots els barris de Terrassa

Més de 10’6 milions d’euros, aquesta és la inversió que l’Ajuntament destinarà a millores a tots els districtes de Terrassa  en els propers 2  anys. I és que es posa en marxa una nova edició del programa “Terrassa Barris en Marxa”. La iniciativa compta amb  88 projectes repartits arreu de la ciutat.

Millora de l’espai públic, adequacions dels equipaments i  recuperació del medi natural, son els tres eixos prioritaris del més d’un centenar d’intervencions previstes entre 2017 i 2018. És per això que els projectes inclouen actuacions a la via pública, a edificis municipals, a equipaments cívics i esportius, a centres educatius i a l’entorn natural.

L’objectiu de totes aquestes actuacions és millorar les condicions funcionals, de mobilitat, d’accessibilitat, i de manteniment dels espais públics. També  es pretén afavorir l’ús social del carrer, convertint-lo en un  espai inclusiu, de qualitat i de convivència.

 Entre les accions programades destaquen treballs d’asfaltat, reparació de voreres, enjardinament i enllumenat, així com semaforització, clavegueram, i rehabilitació d’edificis, entre d’altres.

El Ple va aprovar,  a les darreres sessions plenàries de juny i juliol, dos conjunts d’actuacions: un que inclou les que s’executaran aquest any,  dotat amb poc més de 3.690.000 euros, i un segon amb les que es duran a terme l’any vinent, amb poc més de 6.918.000 euros.

El conjunt d’obres es finançaran amb l’excedent de tresoreria de 2016.Amb aquestes inversions  el Govern municipal  vol recuperar els nivells de manteniment de l’espai públic urbà anteriors a 2008, quan la crisi va obligar a prioritzar l’atenció a les persones.