Team Building 10a Ed Plato Gerencial

10a edició del Grup Plató Gerencial de La Cambra

El Grup Plató Gerencial ha iniciat la seva 10a edició. Els Grups Plató són un programa de la Cambra de Terrassa que promou la trobada i l’intercanvi de coneixement i d’experiència entre empresaris, empresàries, directius i directives no competidores i de diferents sectors amb dinàmiques de treball col·laboratiu que permeten enriquir les pròpies decisions del dia a dia del negoci i trobar solucions als reptes empresarials que sorgeixen.

Una proposta que promou l’esperit emprenedor i innovador, enforteix les habilitats de lideratge i contribueix a millorar els processos i generar projectes de creixement sostinguts i que siguin diferencials per a les empreses del territori.

El fet que directius i directives es trobin entre iguals i amb inquietuds similars, genera un entorn de confiança entre ells i de sentiment de pertinença  en el qual poden exposar els seus reptes del dia a dia en el negoci i buscar conjuntament solucions. En l’organització dels grups, la Cambra de Terrassa vetlla perquè no hi hagi empreses de competència directa entre els participants. A més, hi ha un compromís de confidencialitat per part dels empresaris i empresàries per a tot allò que es tracti en les dinàmiques dels Grups Plató.