Primera reunió de la Comissió per la tinença responsable i benestar dels animals

Aquest dijous hi hagut la primera reunió de la comissió per la tinença responsable i benestar dels animals, presidida pel tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol,

L’objectiu bàsic de la Comissió serà la participació de les entitats en la definició de les polítiques i les actuacions a realitzar per part de l’Ajuntament i la resta d’actors implicats, en el foment de la tinença responsable dels animals domèstics a la ciutat. La comissió ha d’esdevenir l’espai de debat sobre el desplegament de la nova ordenança de tinença responsable i protecció dels animals, sobre els diferents serveis que l’Ajuntament de Terrassa presta en relació als animals domèstics i sobre altres problemàtiques que es puguin identificar en aquests àmbits.

A la reunió es van presentar les propostes realitzades per les entitats en matèria de benestar animal a la ciutat, que seran treballades pels tècnics municipals, i a partir d’aquí s’establirà un pla de treball amb calendari per anar tractant els temes segons les prioritat que estableixi la pròpia comissió.