18 entitats empresarials catalanes participen en el segon Pla de Promoció Internacional més actiu a Catalunya

Divuit entitats empresarials catalanes són les que promouen i participen en un Pla conjunt de Promoció Internacional (PPI) el qual cerca difondre, promoure i gestionar contactes i visites comercials d’empreses amb altres empreses, entitats o delegacions comercials d’altres països. L’objectiu i motor del pla és ajudar-les a establir relacions comercials o bé acompanyar-les en el plantejament de processos d’internacionalització posant especial èmfasi en les pimes (empreses petites o mitjanes).

Entre les fites assolides al llarg d’aquest 2018 destaquen 115 accions impulsades de les quals se n’han beneficiat 473 participants; d’aquestes accions destaquen les 12 Missions Comercials dutes a terme a l’estranger (Algèria, Marroc, EEUU, Costa d’Ivori, Senegal, Xina, Mèxic, Canadà, Perú, Rússia, Brasil, etc.); han incrementat el nombre de sessions i jornades informatives; han posat en marxa tres grups d’exportació: un Grup d’Exportació a França per Subcontractació; un Grup d’Exportació també a França però encarat al Sector Industrial i finalment, un tercer Grup d’Exportació al Marroc; entre altres coses.

Després dels beneficiosos resultats obtinguts al llarg d’aquest any, esdevenint el segon pla més actiu a Catalunya durant el 2018, el PPI es projecta cap al 2019 amb propòsits més ambiciosos i la mateixa voluntat d’acompanyar a les empreses catalanes del sector del metall cap a la internacionalització. El nom que recull aquestes accions és el de Plametall, i la proposta està liderada pel Centre Metal·lúrgic, la Unió Empresarial Metal·lúrgica (adherida a la patronal CECOT) i la Unió Patronal Metal·lúrgica junt amb quinze entitats empresarials més.