2.500 professionals del retail han participat en els programes formatius d’Escodi en els últims 3 anys

L’Escola Universitària de Comerç i Distribució (ESCODI) ofereix programes de formació adreçats a professionals i empreses del sector del retail. En els últims tres anys S’han realitzat més de 2.300 hores de formació en les que han participat 2.495 professionals.

El Marketinbg digital, la gestió de la botiga mitjançant indicadors comercials, millorar l’experiència del client, accions per incrementar les vendes i la gestió de la omnicanalitat han estat algunes de les temàtiques desenvolupades en aquests programes formatius.

L’ESCODI ofereix aquesta formació en dues modalitats diferenciades. Una de caràcter obert amb una temàtica específica definida per l’evolució d’un sector que s’ha vist molt influenciat per les novetats tecnològiques i de distribució. Una altre en la que es desenvolupa un programa personalitzat i específic d’acord amb les necessitats formatives de les empreses  i es posa a disposició d’aquestes els professorat especialitzat i les eines específiques per actualitzar la formació dels seus treballadors.

Així mateix, l’Escodi també col·labora amb les administracions públiques en la formació de sectors comercials específics i d’especial interès. Mosta d’això ha estat la col·laboració amb la Diputació de Barcelona amb el programa europeu COOP’ART dirigit als artesans.

Amb aquesta nova etapa que comença Escodi, amb el suport de la Fundació ESCAC, l’escola universitària de comerç està preparant una nova oferta de cursos de formació per a professionals i empreses, que es donarà a conèixer properament.

 

[Foto: ESCODI]