21 propostes ciutadanes per elaborar la nova ordenança de l’Anella Verda

Durant un mes, del 8 de febrer al 8 de març de 2021, la ciutadania, les entitats i les associacions han participat en la consulta pública prèvia a l’elaboració del text de la nova Ordenança d’ús públic de l’Anella Verda, que es va obrir a la plataforma digital de participació ciutadana de l’Ajuntament, Participa a Terrassa.

En aquests període, s’han rebut un total de 21 propostes, de les quals 19 són de particulars i dues d’associacions, concretament, La Paperola ecologista i l’Associació de propietaris per a la sostenibilitat de les finques agroforestals de Matadepera i Terrassa.

La protecció de les activitats ramaderes, agrícoles i forestals; als accessos i senyalitzacions; les actituds incíviques i la protecció del patrimoni natural, són els temes de les aportacions. Algunes d’aquestes propostes fan referència a demandes relatives a evitar que la gent trepitgi camps de conreu a peu, bicicleta o vehicle; conscienciar de la importància que tenen les activitats econòmiques que es desenvolupen en aquest espai natural; disposar de més vigilància per fer complir la normativa; senyalitzar millor els camins i espais aptes per a l’ús públic; lluitar contra els abocaments de residus i protegir el patrimoni natural establint perímetres amb restriccions d’ús públic, entre altres qüestions.

Ara, totes les propostes seran estudiades perquè, si compleixen amb els objectius de l’Anella Verda i siguin tècnicament i legalment viables, es puguin incorporar al nou text normatiu que s’està elaborant.

La nova Ordenança de l’ús públic de l’Anella Verda establirà les garanties necessàries per conservar el patrimoni natural i cultural d’aquest espai natural en relació amb l’ús públic i l’exercici de les activitats relacionades amb l’esport, l’educació i el lleure. Alhora, reforçarà i complementarà altres normatives existents, com poden ser la llei de regulació de l’accés motoritzat a l’entorn natural, la llei forestal o la de protecció dels animals.

La previsió inicial és que aquesta ordenança, que serà un instrument normatiu que complementarà la regulació del Pla Especial de l’Anella Verda, pel que fa a l’ús públic de l’entorn natural, i comptarà amb tot allò que ja està regulat a l’Ordenança Bases de Convivència Democràtica a la ciutat, s’aprovi definitivament a finals de 2021.