25 beques per complementar les Erasmus+ de l’alumnat de CFGS

L’Ajuntament de Terrassa, ha obert una nova convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques i estudis a l’estranger de Formació Professional, adreçada a estudiants de cicles formatius de grau superior que hagin obtingut una beca Erasmus+, per tal de complementar la dotació econòmica d’aquesta beca europea. Les sol·licituds es poden presentar a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa fins al dia 17 d’octubre. Excepcionalment, les persones que no puguin fer la sol·licitud per internet, ho podran fer presencialment, amb cita prèvia.

Les beques Erasmus+ les atorga la Unió Europea per facilitar la mobilitat internacional de l’alumnat d’estudis universitaris i de Formació Professional, però la dotació econòmica per als cicles formatius de grau superior és sensiblement inferior a la dels cicles de grau mitjà. Les beques municipals volen ajudar a compensar el greuge comparatiu que pateix l’alumnat de grau superior.

Pot optar a la beca municipal cal que  l’alumnat de cicles formatius de grau superior que estudiï en un centre formatiu de Terrassa i que hagi estat seleccionat pel centre educatiu en l’obtenció d’una beca Erasmus+ de mobilitat per als cursos 2019-2020 o 2020-2021. L’any passat, l’Ajuntament de Terrassa no va convocar aquestes beques perquè la situació sanitària dificultava molt la mobilitat internacional, encara que, finalment, algunes persones van poder fer intercanvis Erasmus+. Per aquest motiu, la convocatòria de beques d’aquest any acceptarà també, de manera excepcional, sol·licituds de l’alumnat  que gaudís d’una beca Erasmus+ després de juliol de 2019.

La convocatòria inclourà un màxim de 25 beques de 300 euros cadascuna. Per a atorgar-les, es tindrà en compte l’expedient acadèmic i, en cas d’empat, la situació socioeconòmica de la persona sol·licitant.