3 de cada 4 terrassencs conviuen amb nivells de soroll perjudicials per a la salut

El trànsit és un dels principals causants de la contaminació atmosfèrica a les ciutats i, també, del soroll i la contaminació acústica. Un estudi realitzat per l’Institut de Salut Global de Barcelona conclou que, de les quinze ciutats catalanes analitzades, en totes elles més de la meitat de la població pateix nivells de soroll superiors als recomanats per l’OMS. En el cas de Terrassa el 77,6% dels terrassencs han de patir diàriament sorolls per sobre del 55 decibels, el que estableix com a llindar del que és saludable; i el 12,7% suporta un nivell desoroll molt molest. Amb aquestes dades l’estudi conclou que cada any es podrien evitar 4 morts per cardiopatia isquèmica si es reduís la contaminació acústica.

De les ciutats catalanes analitzades Sant Cugat és la que té menys percentatge de població exposada a alts nivells de soroll (un 59,6%) i Girona la que més (85,2%). Sabadell té unes dades similars a les de Terrassa (78%).

L’any passat l’Ajuntament de Terrassa va aprovar el Mapa del Soroll, una eina que avalua l’exposició que té la població al soroll i que és la principal base per elaborar plans de reducció del soroll i plans d’acció per millorar i recuperar la qualitat acústica.