Singulars Cecot Formació I Desenvolupament

45 joves comencen el període de pràctiques professionals a la indústria

L’oficina de Cecot Formació i Desenvolupament posa en marxa les pràctiques professionals del programa ‘Singulars’ adreçada a joves inscrits al registre de Garantia Juvenil. El projecte “Jove, no t’aturis!” té per objectiu promoure la millora de l’ocupabilitat juvenil, treballant els diferents perfils professionals de manera individual i d’aquesta manera, incentivar la contractació laboral. Aquesta és la quarta edició d’aquest programa que s’impulsa des de l’entitat. Aquest any, Cecot Formació i Desenvolupament capacitarà, professionalitzarà i orientarà a 45 joves d’entre 16 i 29 anys, en tres especialitats: activitats auxiliars de magatzem, activitats auxiliars de comerç i operacions auxiliars de muntatges i manteniment d’equips elèctrics i electrònics.

Com a novetat principal, la formació que s’està impartint és de 3 activitats formatives conduents a certificat de professionalitat que inclou el mòdul de pràctiques en centres de treball. Segons Eulàlia Martínez, directora de Cecot Formació i Desenvolupament, “El pla contempla una formació formal teòrica i pràctica per tal que els joves obtinguin el reconeixement i les acreditacions de les unitats de competència que componen el certificat, a més d’una titulació oficial reconeguda a tot l’estat espanyol”. La darrera edició del 2021 “Jove, aposta pel teu futur” va tancar amb resultats positius, atès que el 40% dels participants s’ha inserit laboralment i un 25% ha retornat al sistema educatiu.

Respecte a les dues edicions anteriors, s’han professionalitzat més d’un centenar de joves i els resultats en relació amb el retorn al sistema educatiu i inserció al món laboral han estat superiors al 50%. Els joves disposen d’un espai on reben serveis d’orientació i tutorització individual, per tal d’aconseguir una inserció laboral estable o el reingrés al sistema educatiu formal. A més, el programa inclou formació en habilitats comunicatives i emocionals que incideix en actituds i experiències en el context de les relacions humanes i socials en el context laboral. Iniciatives com “Jove, no t’aturis!” incideixen en les dificultats d’ocupació que tenen les empreses i, per tant, afavoreixen l’entrada o reincorporació de les persones joves aturades al món laboral.

D’altra banda, el projecte també pretén cobrir la necessitat de professionals qualificats que tenen les empreses dels sectors industrials a causa de la manca de relleu generacional. Des de 1996 Cecot Formació treballa per apropar la formació que necessiten les empreses per fer front als canvis tecnològics, econòmics i socials que es produeixen en la nova societat del coneixement. És una entitat en contacte permanent amb el teixit empresarial del sector industrial del territori i coneixent de primera mà algunes de les seves dificultats, com per exemple la de trobar nous perfils laborals, sobretot entre la població jove.