Policia Municipal

607 aspirants a agents municipals passen la prova cultural i teòrica

607 aspirants a les oposicions d’agent de Policia Municipal aproven l’exercici cultural i teòric. Aquest procés de selecció serveix per cobrir 41 places, continuant així l’increment progressiu de la plantilla. Les oposicions avancen a bon ritme.

A la prova teòrica i cultural celebrada el dissabte 1 de juny es van presentar 839 aspirants, dels quals 304 eren dones i 535 homes. 607 aspirants han aprovat la part teòrica i cultural, i són les 300 persones millor classificades les que passen a la realització del tercer exercici, que consisteix en la prova d’aptitud física, que es durà a terme aquest dijous.

Les persones aspirants convocades per a la realització d’aquesta prova, caldrà que lliurin un certificat mèdic oficial que especifiqui que es reuneixen les condicions físiques necessàries per realitzar els exercicis de la convocatòria.

Un dels objectius principals del Govern Local és incrementar la seguretat a la ciutat i això passa també per ampliar de manera progressiva la plantilla de la Policia Municipal. El passat mandat es va iniciar amb prop de 200 efectius i actualment la plantilla està formada per 267 agents.

La ciutat ha crescut en els darrers anys i l’Ajuntament treballa perquè Terrassa disposi d’una policia més àmplia, pròxima, moderna i efectiva. Per aquest motiu, de manera anual s’han obert convocatòries. La última, que actualment està en marxa, vol cobrir 41 places d’agent de Policia Municipal i ha comptat amb més de 1.200 aspirants inicialment.

Com les anteriors, aquesta convocatòria torna a promoure l’objectiu de continuar fomentant la feminització del Cos Municipal, que actualment compta amb un 16% de dones. Així, s’ha reservat un màxim del 40% de les places a dones per tal d’avançar de manera efectiva i real en la construcció d’un cos més inclusiu, paritari, modern i representatiu de la societat a la qual serveix.