Violencia Contra Les Dones 2t2023 Portada 1024x709

650 denúncies per violència de gènere a la comarca durant el segon trimestre de 2023, màxim històric

D’abril a juny del 2023 es van registrar 650 denúncies per violència contra les dones al Vallès Occidental, un 7,3% més que al trimestre anterior (concretament, 44 més). És la xifra més elevada des de 2013 i molt superior a la mitjana registrada durant els segons trimestres. De fet, la tendència a l’alça és una dinàmica que s’observa des de fa més d’un any (5 trimestres consecutius).

La majoria d’aquestes denúncies, el 82,3% s’han presentat per atestat policial amb denúncia de la víctima i l’11,1% amb part de lesions rebut directament al jutjat.

L’Observatori comarcal ha publicat una nova edició de l’informe Dades trimestrals de Violència contra les Dones.

Interanualment, el nombre de denúncies presentades també ha augmentat respecte del mateix període de l’any anterior (+3,5%; 22 més).

D’acord amb les dades recollides per l’Observatori, durant el segon trimestre es van admetre a tràmit 106 ordres de protecció, de les quals van ser denegades el 52,8%. Per tant, es van adoptar el 47,2% de les ordres iniciades, tot i que existeixen diferències notables entre els quatre partits judicials de la comarca (Sabadell, Terrassa, Cerdanyola del Vallès i Rubí). Així, al partit judicial de Cerdanyola del Vallès,  s’han denegat el 78,3% de les ordres. Per contra, el de Rubí presenta una proporció de denegacions molt baixa, del 17,6%.

L’Observatori explica que la proporció d’ordres de protecció denegades al Vallès Occidental és inferior a la província de Barcelona (54,9%), però superior al conjunt de Catalunya (50,9%). Destaquen que la denegació de les ordres de protecció en l’àmbit català continua sent notablement superior a la del conjunt de l’estat (30,7%).

A la comarca s’han iniciat 16,3 ordres de protecció per cada 100 denúncies presentades durant el segon trimestre de 2023. Aquesta ràtio és inferior a la del conjunt d’Espanya (22), a la del territori català (25,4) i a la de la província de Barcelona (25,5). El partit judicial de Cerdanyola del Vallès presenta la ràtio més elevada (20,5), seguida del de Terrassa (17,8) i molt a prop se situa el de Rubí (17,2). El partit judicial de Sabadell registra la ràtio més baixa, de 12,6 ordres de protecció per cada 100 denúncies.

A la comarca, el 39,4% de les resolucions dels procediments judicials acaben en sobreseïment provisional, mentre que els procediments que finalitzen en sentència condemnatòria representen el 16,6%. Aquesta proporció és la més elevada des que es registren les dades i és superior que la de la província de Barcelona (7,5%), que la del conjunt de Catalunya (10,1%) i, a diferència d’altres trimestres, també que la de la mitjana espanyola (16%).

 

Violencia Contra Les Dones 2t2023 Portada 1024x709