7.500 euros de multa per abocar estris vells, mobles i sacs de runa a la Riera del Palau

L’Ajuntament de Terrassa ha obert un expedient sancionador per l’abocament incontrolat de material de runa, estris vells i mobles en un marge de la riera del Palau, procedent de l’interior d’un habitatge que s’estava buidant. Un abocament que es va localitzar en dos punts de l’àmbit de Can Guitard, al sud del terme municipal: entre els carrers de la Carena del Mas Bellver i dels Horts i, també, en el carrer de Palau Sud Vial 1.

Els dos abocaments incontrolats identificats constitueixen una infracció greu segons la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i la multa imposada és de 7.500 euros, pel volum, la quantitat i la naturalesa dels residus, per la superfície de terreny afectada, com també per la possible afectació per a la salut i la seguretat de les persones i del medi ambient.

Un equip d’inspecció del servei municipal de Medi Ambient va localitzar el 22 de maig un abocament incontrolat en aquests dos punts del terme municipal. Amb les fotografies del material que van trobar, es van identificar els infractors i es va obrir una acta d’inspecció, que ha derivat en un expedient sancionador.

Tot i la identificació dels residus abocats, les presumptes persones infractores es van negar a retirar-los, per la qual cosa l’Ajuntament va assumir de manera subsidiària el cost de la gestió i la neteja de l’entorn. Els treballs, que van anar a càrrec d’una empresa especialitzada en treballs de recollida en zona de pendent, van tenir un cost de 2.706 euros i es van executar el 4 de juny. Una despesa que, també, hauran d’abonar les presumptes persones infractores.

Així ha quedat la riera després de la neteja (Foto: Ajuntament de Terrassa)