Violencia Masclista 3

7 denúncies al dia per violència contra les dones a la comarca

Durant el primer trimestre de 2023 s’han presentat 606 denúncies per violència contra les dones al Vallès Occidental.  Aquesta xifra representa, doncs, al voltant de les 7 denúncies al dia. Són dades de l’informe Dades trimestrals de Violència contra les Dones creat per l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

El nombre de denúncies ha disminuït un 4% respecte al trimestre anterior. Tot i la davallada, és el quart trimestre consecutiu amb el nombre de denúncies més elevat des de 2013. Aquest valor és molt superior a la mitjana registrada durant els primers trimestres des de l’any 2013. Respecte de l’any anterior el nombre de denúncies s’ha increment amb força, un 15%. 

Interanualment, al Vallès Occidental les denúncies presentades han augmentat sobre el 15%. La pujada, és molt superior a la resta de territoris. A distància, se situa l’increment del conjunt d’Espanya (+10,9%), el de Catalunya (+9,8%) i el de la província de Barcelona

Durant el primer trimestre s’han registrat un total de 673 delictes a la comarca. D’aquests, el 48,7% (328) són per lesions lleus. Els segueixen el 18,7% (126) de delictes de maltractament habitual, el 16,6% (112) de trencament de penes i mesures i el 13,8% (93) de delictes contra la llibertat, la integritat moral, la intimitat i l’honor. Per contra, aquest trimestre no s’ha registrat cap homicidi a la comarca. 

Els procediments que finalitzen en sentència condemnatòria representen el 15,8%, amb una proporció més elevada que els trimestres d’anys anteriors. Aquest pes de les condemnes és superior que el de la província de Barcelona (6,5%), que el del conjunt de Catalunya (8,6%) i també, que  la mitjana espanyola (15,2%).