Concentració Violència Masclista

7 denúncies al dia per violència masclista a la comarca

Durant el quart trimestre de 2022 s’han presentat 631 denúncies per violència contra les dones a la comarca. Aquesta xifra representa al voltant de les 7 denúncies al dia per violència masclista. Són dades de l’informe Dades trimestrals de Violència contra les Dones creat per l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Les denúncies per violència contra les dones s’han incrementat un 6,6% amb 39 denúncies més respecte al trimestre anterior. És la segona xifra més elevada des de 2013. Respecte el 2021 les denúncies ha augmentat notablement  un 21,6%  el que representa 112  demandes més.

El Vallès Occidental és l’únic territori on puja el nombre de denúncies per violència masclista respecte del trimestre anterior. A la comarca s’incrementa en un 6,6%, mentre que la resta de territoris tenen una davallada d’entre el 6 i 9%.

El 15,9% de les resolucions judicials a la comarca van acabaren sentència condemnatòria. Aquesta xifra representa un augment de dos punts i mig, respecte del trimestre anterior. És, doncs, el segon percentatge de sentències condemnatòries més elevat des de 2013, només per darrere del tercer trimestre de 2020, que es va produir posteriorment al confinament domiciliari per aturar la propagació de la pandèmia. Així durant el 2022 s’ha produït un increment progressiu del pes de les sentències condemnatòries sobre el total de resolucions judicials.