80 persones es beneficiaran del programa inserció laboral de majors 30 anys, 30 Plus

Aquest mes d’octubre ha començat la sisena edició del programa d’ocupació 30 Plus dirigit a persones que actualment estan a l’atur. La iniciativa vol afavorir la inserció laboral de persones desocupades de 30 anys i més, -preferentment majors de 45 anys- mitjançant la contractació laboral i proporcionant-los recursos, formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball. El Consell Comarcal està cercant empreses que estiguin interessades en aquestes contractacions.

En aquesta convocatòria, 80 persones seran les beneficiaries d’aquesta experiència professional d’un mínim de 6 mesos que es complementa amb formació i acompanyament personalitzat.

El Consell Comarcal ha obert el termini perquè les empreses interessades en incorporar persones majors de 30 anys es subscriguin al programa. Les empreses que contractin persones participants del programa rebran una subvenció econòmica equivalent al salari mínim interprofessional pels mesos de durada del contracte, fins a un màxim de 9 mesos i proporcional a la jornada laboral. El termini per subscriure contractes finalitza 31 de març.

Els requisits que ha de complir l’empresa per participar són:

  • No haver acomiadat a treballadors/es del mateix perfil o categoria professional qualificats com a nuls o improcedents en els darrers 3 mesos.
  • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, reglamentàries i legal.
  • Realitzar un contracte de treball amb una durada mínima de 6 mesos i una jornada mínima de 20 hores setmanals.
  • Assignar un tutor/a d’empresa per realitzar el seguiment i adaptació de la persona al lloc de treball.
  • Modificar l’horari i/o la jornada laboral del treballador/a per adaptar-la durant el període que es realitzi formació i contracte de forma simultània.

Per a més informació les empreses poden contactar amb la responsable tècnica del Programa 30 Plus, Nélida Rodríguez al telèfon 937.273.534, al mòbil 671.454.026 o al correu rodriguezrn@ccvoc.cat.  

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal – Ministerio de Trabajo y Economia Social.