832 alumnes no obtenen la plaça de cicle formatiu de grau mitjà demanada en primera opció

832 alumnes de quart de secundària s’han quedat sense la plaça de cicle formatiu de grau mitjà que havien demanat en primera opció. L’excés de demanda afecta centres públics en tres de cada quatre casos.

L’any passat ja hi va haver una problemàtica semblant però no va arribar ni de bon tros a aquestes xifres. Fa uns anys ja es va ampliar l’oferta de secundària obligatòria per l’augment de natalitat dels anys 2000 però el departament d’Educació no va fer el mateix amb els cicles formatius. El problema no és només local sinó generalitzat a tot el país. La promoció que s’ha fet de la Formació Professional, a més, ha fet incrementar el percentatge d’alumnes que es decanten per la FP en lloc del batxillerat.

La matriculació per la Formació Professional acaba aquest divendres i dimarts es coneixeran les places vacants per cada cicle formatiu. La xifra de 832 baixarà substancialment perquè molts alumnes que no han entrat als estudis en primera opció es matricularan en d’altres que van posar en la preinscripció. També hi haurà alumnes que havent-se preinscrit simultàniament a cicles formatius i a batxillerat hauran escollit aquesta segona opció.

Desdoblaments i reorientació professional

L’Ajuntament treballarà dues vies per donar sortida als alumnes que finalment s’hauran quedat sense plaça. D’una banda orientar-los per buscar altres cicles amb poca demanda, com els industrials, que els puguin encaixar o fins i tot fer el batxillerat. De l’altra desdoblar alguns grups, sempre que siguin d’estudis amb un futur professional esperançador.

Per abordar el dèficit de places Teresa Ciurana es reunirà la setmana que ve amb la directora dels Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental i ja hi ha demanada una trobada amb el conseller Josep González Cambray.