Humana 2

8,5 tones de roba utilitzada recuperades a Terrassa durant el 2021

La recollida selectiva del residu tèxtil per part d’Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha permès recuperar més de 858 tones de tèxtil usat al Vallès Occidental durant l’any passat. Aquesta xifra representa un descens de l’1,2% respecte el 2020. Els principals municipis de la comarca són els que més tones hi han aportat: Sant Cugat, 175,4 tones; Rubí, 139,9 tones i Terrassa, 8,5 tones.

La reutilització del tèxtil és clau per a l’economia circular i la creació d’ocupació verda, per això aquesta organització aposta des de fa 35 anys per donar una segona vida als articles de roba que no s’utilitzen.

El residu tèxtil (roba, calçat, complements i tèxtil de llar), que es diposita en els contenidors situats en la via pública, equival a 3,4 milions d’articles de roba que són classificats a la planta de preparació per a la reutilització que Humana té a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental). La major part tindrà una segona vida: el 50% es pot reutilitzar i més del 35%, reciclar.

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) calcula que es generen anualment 166.000 tones de residu tèxtil a Catalunya; cada ciutadà en llença aproximadament 20 kg de mitjana. El 50% de les peces es pot reutilitzar i més del 35%, reciclar. Però gairebé el 90% del residu tèxtil no acaba en el punt de recollida adequat sinó a la fracció resta i posteriorment en un abocador o una incineradora.

La reutilització del tèxtil contribueix a la reducció d’emissions de CO2: per cada kg de roba recuperada (i que no acaba en un abocador per a ser incinerat) s’evita l’emissió de 6,1 kg de CO2. Les més de 858 tones recollides l’any passat al Vallès Occidental han evitat 5.236 tones de CO2 a l’atmosfera.

A aquest benefici ambiental cal afegir-ne el social: és la creació d’ocupació verda. Humana genera un lloc de treball per cada 30 tones de tèxtil recollit. A més, els recursos que se n’obtenen es destinen a iniciatives socials. Després de més de tres dècades d’activitat, tres milions de persones s’han vist involucrades als programes de desenvolupament als països del Sud de la mà de contraparts o socis locals. Són projectes centrats en la formació de professors de primària, l’impuls de l’agricultura sostenible o la lluita contra el VIH/SIDA, entre altres accions.

Humana 2