9.400 vinils reforcen la informació sobre la neteja i el reciclatge als contenidors de les diferents fraccions

L’ajuntament ha reforçat la informació sobre la recollida selectiva amb 9.400 vinils de diferents tipus que ha col·locat als contenidors de les diferents fraccions. Continua així el desplegament de les accions contemplades en la campanya municipal de neteja presentada al febrer.

En concret, un miler d’aquests vinils inclouen el telèfon gratuït de recollida de mobles. Les accions d’aquesta segona fase també contemplen enganxar 250 d’aquests indicatius en papereres per a la recollida d’excrements dels gossos.

Tota aquesta informació s’ha reforçat amb missatges a les xarxes socials i anuncis als mitjans de comunicació.

La primera fase de la campanya, que ja ha finalitzat, ha inclòs 44 opis amb diversos cartells. En conjunt, es recorda a la ciutadania les conseqüències de la generació de residus i la necessitat de separar i reciclar bé. També s’indica què es pot llençar a cada contenidor i què cal portar a les deixalleries, així com les sancions que es poden aplicar per a cada infracció (que poden arribar als 6.000€) i el que cal saber de la taxa de residus i les possibles bonificacions que s’apliquen.

Paral·lelament a aquesta iniciativa, l’ajuntament incrementa la plantilla en 15 persones aquest 2017. També té previst una nova ruta de càrrega lateral i la compra de dos vehicles específics. En la inspecció hi haurà un reforç de 14 persones més i s’incrementa el control policial per abandonament de residus.