A finals d’any Taigua també oferirà la gestió dels comptadors

A finals d’any els usuaris podran escollir si volen que el seu comtador el segueixi gestionant Mina d’Aigües de Terrassa o Taigua. El ple donarà compte de l’informe tècnic elaborat per una comissió perquè l’empresa municipal pugui prestar el servei de comptadors a l’espera de concretar-ne el preu públic a les ordenances. L’Ajuntament considera que es tracta d’un servei essencial inherent de la gestió de l’aigua a la ciutat i que per això no cal implementar una nova activitat, sinó que la mateixa Taigua la pot incorporar.

D’altra banda el transport públic també ocuparà una part de l’ordre del dia del ple. L’Ajuntament haurà d’aportar gairebé un milió d’euros més als autobusos municipals per cobrir l’increment de costos que també ha afectat aquest servei. A això cal afegir-hi la millora d’algunes línies i la posada en funcionament de noves.

Un altre dels punts de l’ordre del dia és l’aprovació del reglament dels serveis de benestar animal i de gestió del centre d’animals domèstics de Terrassa.

L’increment de la factura de llum de l’Ajuntament, que aquest any s’enfilarà fins als deu milions d’euros quan la previsió era de quatre, ha obligat a l’equip de govern ha moure partides del pressupost i a aprovar, aquest ple, una disposició de crèdit d’1,4 milions d’euros.