A la corda fluixa la prova pilot per fer un mapa de la contaminació atmosfèrica

L’Ajuntament atorga un vot de confiança per completar l’elaboració d’un mapa de la contaminació atmosfèrica de la ciutat abans no acabi el termini d’aquí a cinc mesos. Una prova pilot pionera al món i feta amb la UPC que no ha donat els resultats esperats. Fins ara, les dades aportades pels sensors mòbils instal·lats en 200 patinets i 50 bicicletes elèctriques no han permès elaborar de forma fiable un mapa viu de la contaminació de l’aire per carrers, barris o districtes.

El projecte, iniciat ara fa més de dos anys, s’ha prorrogat en dues ocasions a l’espera de millorar resultats. Un sistema que no acaba de funcionar i que, si no hi ha novetats de darrera hora, es tancarà a principis d’estiu sense haver assolit l’objectiu. Els problemes en calibratge en els sensors mòbils, primer, i la falta de fiabilitat de les dades, després, han estat els principals reptes a què s’han enfrontat els responsables de l’Escola de Telecomunicacions de la UPC.

El futur de l’aparcament del Portal de Sant Roc

D’altra banda, l’Ajuntament ja té a la seva disposició tots els informes tècnics per prendre una decisió sobre el futur de l’aparcament soterrat del Portal de Sant Roc, ara tancat per greus deficiències estructurals. Els estudis realitzats també contemplen la viabilitat econòmica dels diferents projectes. Un cop presa la decisió es farà un avantprojecte definitiu sobre les plantes, dimensions i accessos que ha de tenir el futur equipament.

Finalment, la Comissió de Territori eleva al ple els preus per l’any vinent dels aparcaments de la ciutat. Les tarifes dels aparcaments municipals gestionats per Egarvia de l’Avinguda de Barcelona, Lluís Companys, plaça del Progrés i Primer de Maig es congelen i mantenen els mateixos preus d’aquest exercici. En canvi, els aparcaments de les places del Doctor Robert i Vella i del Raval de Montserrat podran pujar els preus fins a un 8,9 per cent. L’aparcament del Vapor Ventalló, i a partir del plec de clàusules de la concessió, podrà pujar les tarifes fins a un 7,3 per cent més que aquest any.