A les treballadores autònomes els costa més conciliar el temps

Les treballadores autònomes perceben més complicat gestionar l’organització del temps i la conciliació que no pas els homes, sobretot a causa d’una baixa corresponsabilitat a la llar que també es dona a nivell social i cultural. Entre els autònoms també es manté la bretxa salarial entre gèneres.

Aquesta és una de les conclusions de dos estudis que ha impulsat l’Organització d’Autònoms de Catalunya, AUTCAT, i que aquest dijous s’ha presentat a la CECOT. El primer estudi s’endinsa en com les diferències de gènere marquen les experiències dels autònoms, mentre que el segon informe s’acosta, a través de vuit experiències, a la gestió del temps de treball i la conciliació.

Les treballadores autònomes a Catalunya representen el 36,9 per cent, unes xifres similars a l’Estat espanyol i al continent europeu. Malgrat les dimensions del col·lectiu, els responsables de l’estudi s’han trobat amb que els autònoms són els grans oblidats alhora d’impulsar polítiques laborals.

Al departament per la Igualtat de la CECOT, hi han arribat 40 demandes per elaborar plans d’igualtat i de formació de les plantilles sobre les desigualtats entre gèneres en l’entorn laboral.