A licitació els últims trams del camí circular de l’Anella Verda

Un dels aspectes més singulars de l’Anella Verda és el camí circular, de 35 km de longitud, que recorre tot l’entorn natural i agrícola, donant la volta sencera al terme municipal, i que es divideix en cinc trams, dels quals el primer ja s’ha executat, les obres del segon es podran començar a finals d’aquest any i el tercer està previst per executar-lo més endavant.

Ara, l’Ajuntament de Terrassa ha iniciat la tramitació per adjudicar la redacció del projecte d’arranjament dels trams quatre i cinc, per procediment obert, i amb un pressupost de licitació de 45.000 euros. El termini previst és de sis mesos.

Aquest projecte tindrà en compte el conjunt d’aquest camí circular, que transita per llocs d’elevat interès paisatgístic i patrimonial i que, des de la ciutat, s’hi accedeix amb facilitat a través de les portes de l’Anella Verda i dels camins històrics que connecten amb aquest itinerari. Però també prioritzarà totes aquelles actuacions que minimitzin els possibles impactes ambientals sobre l’ús públic en el camí, en especial, a les franges de vegetació de ribera dels cursos d’aigua i als camps de conreu. A més, identificarà les zones degradades i plantejarà tècniques de restauració; localitzarà zones aptes per fer àrees d’estada i miradors que permetin gaudir de l’entorn i plantejarà propostes per evitar la circulació dels vehicles a motor no autoritzats, entre altres actuacions. La major part dels itineraris circulen per camins de titularitat pública.

El tram 4, d’una longitud aproximada de 10,2 km, està situat entre la carretera d’Olesa (B-120), al barri del Roc Blanc, i el carrer de Baix Riera, al barri de les Fonts. És un itinerari que discorre per camins ja existents i per trams de zona urbana i al qual s’hi pot accedir des dels barris de Can Poal, Can Palet de Vista Alegre, La Cogullada i Segle XX. El tram 5, té una longitud de 7,3 km i està delimitat entre el carrer de Baix Riera, al barri de Les Fonts, i Can Figueres del Mas, a Torrebonica. S’hi pot accedir des del camí dels Monjos, dels del parc de la Serra de  Galliners, des del carrer de la Floresta, des de la Verneda de Can Sabater i des de la roureda, de Can Badiella.

Pel que fa a la resta de trams, el tram 1 té 7,5 kilòmetres i discorre entre la finca de Can Figueres del Mas i la Carretera de Matadepera ( BV-1221); el tram 2, enllaça a través de 4,5 km la carretera de Matadepera ( BV-1221) a la ctra. de Rellinars (B-122) i el 3, de 5 km, anirà de carretera de Rellinars (B-122 a la carretera d’Olesa (B- 120 ).

Pel regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat i Energia, Carles Caballero, l’Anella Verda “és una clara mostra del nostre compromís amb la preservació del medi natural, la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Terrassa i l’interés per mantenir un equilibri territorial. Una identitat pròpia que hem volgut plasmar amb La Revolució Verda, un concepte sota el qual aglutinem les polítiques, estratègies i accions que tenen com a objectiu la cura del nostre entorn, l’increment del verd urbà i la biodiversitat, la protecció de la salut, la conscienciació davant la crisi climàtica i totes aquelles actuacions que ens permetin assolir els compromisos de l’Agenda Urbana i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)”.

L’Anella Verda és tot l’espai no urbà de Terrassa, de 4.400 hectàrees, que conforma un patrimoni natural de gran valor ambiental, paisatgístic, cultural, social i econòmic. Acull més de 2.500 hectàrees de boscos, 1.000 hectàrees de camps de conreu i gairebé 400 hectàrees de rieres i torrents, que conformen un sistema hidrogràfic. És el pulmó verd que contribueix a l’equilibri ambiental de la ciutat i amb el que es vol garantir la pervivència dels connectors ecològics que protegeixen Terrassa, recuperar les funcionalitats econòmiques dels camps, promovent l’activitat de les masies i del sector primari, en general, i fomentar un ús social i responsable de l’entorn.