Elecció Síndica

A partir del 26 de setembre es poden presentar candidatures a la Sindicatura Municipal de Greuges

Des d’aquest dilluns està en marxa el procés participatiu per a l’elecció i nomenament de la figura del Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa.

La Comissió ciutadana de seguiment, que té l’encàrrec de vetllar pel correcte funcionament d’aquest procediment públic i obert, va establir que el 19 de setembre comencés la fase d’informació i fer públics el calendari i la normativa.

Tota la informació d’aquest procés participatiu es pot trobar a la plataforma Participa a Terrassa (https://participa.terrassa.cat/). Hi figuren les bases, els documents relacionats, la normativa i el calendari previst.

Aquests continguts també seran accessibles al web municipal (https://www.terrassa.cat/sindicatura) i es difondran mitjançant la resta de canals de comunicació municipals, les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) i els equipaments municipals.

L’objectiu és garantir la transparència durant tot el procés i assegurar i promoure la participació de la ciutadania.

Així, aquesta primera fase informativa va del 19 de setembre a 31 d’octubre de 2022. A la segona fase, del 26 de setembre al 4 de novembre, les persones interessades podran presentar la seva candidatura. Les associacions i col·lectius de la ciutat també podran presentar una persona com a candidata. Sempre d’acord amb els requisits establerts a les bases.

A la fase 3, del 17 al 29 de novembre es farà la difusió de les candidatures registrades i durant la quarta fase, a partir del 30 de novembre (i fins a una data encara per concretar) es podran recollir suports per a cadascuna de la candidatures.

Les persones majors de 16 anys inscrites al Padró Municipal d’Habitants de Terrassa podran prestar el seu suport a una única candidatura d’entre totes les presentades.

La recollida de suports es farà de forma presencial durant un dia a partir del 30 de novembre (data a concretar), a diferents equipaments municipals. La Comissió Ciutadana de Seguiment proclamarà el resultat final d’aquesta fase, a la vista del recompte de suports obtinguts per cada candidatura.

Durant, la fase final o de tancament, l’alcalde de Terrassa, tenint en compte el resultat del procés participatiu i prèvia valoració de la Junta de Portaveus, sotmetrà al Ple municipal l’elecció del candidat o candidata al càrrec.

Elecció Síndica 6 Elecció Síndica 5 Elecció Síndica 4 Elecció Síndica 3 Elecció Síndica 2