A punt el dispositiu per fer front a possibles episodis de glaçades i nevades

El Pla de Protecció Civil municipal estableix uns criteris de determinació de riscs que poden afectar la nostra ciutat i que precisen ser tractats individualment, entre ells el risc de nevades i glaçades. El Pla d’actuació per a nevades i glaçades és un document que conté el desenvolupament i l’adequació del Pla Bàsic Municipal per tractar específicament aquest risc i les seves conseqüències en les activitats quotidianes. Per això, els serveis públics han preparat el dispositiu per fer front a un eventual descens de les temperatures i possibles glaçades, en cas que canviïn les condicions meteorològiques.

La mobilitat és una de les dimensions de la vida de la ciutadania que més es pot veure afectada davant d’aquestes circumstàncies. Per aquest motiu, una bona part del dispositiu es concentra en el manteniment de les calçades i els carrers en un
estat transitable a peu o en vehicle. El Servei de Gestió de l’Espai Públic (GEP) compta amb una reserva de 40 tones de sal per distribuir per la ciutat per desfer el gel en cas de necessitat.

A les principals cruïlles de la ciutat i a espais estratègics de les urbanitzacions hi ha repartits cofres que contenen sal a disposició de la ciutadania. Aquesta pot ser utilitzada per la ciutadania en cas de gelades per garantir les bones condicions a les seves voreres o als accessos a garatges. En tot cas, és important tenir en compte que amb un kilogram de sal es pot desgelar una superfície propera als 10 metres, motiu pel qual s’ha d’utilitzar amb moderació. De la mateixa manera, l’ús continuat i excessiu d’aquesta sal pot generar danys als paviments i a la vegetació, i per això es recomana fer una utilització racional.

En total, hi ha 16 punts de distribució de sal distribuïts a llocs estratègics del terme municipal de Terrassa. El plànol d’ubicació dels dipòsits es pot consultar al següent enllaç:
http://www.terrassa.cat/documents/12006/51588/Contenidors+sal_2017/43772516-b95c-4cd6-a5c8-12e3bc5161d1

L’Ajuntament també disposa de maquinària per fer front a aquest tipus d’incidència, com ara dues pales llevaneus, que en cas de necessitat actuen en un primer moment netejant accessos a Hospital i Mútua Terrassa i després a les grans avingudes; dues màquines excavadores per a suport d’aquestes llevaneus; i tres camions per a transport. La disponibilitat d’altres peces de maquinària es podria realitzar de manera àgil, en cas de necessitat, gràcies a diferents contractes de manteniments de l’espai públic i dels espais verds.

Recordem que els telèfons per a avisos d’incidències d’aquest tipus són 010 , 93 736 34 60 (Servei de Gestió de l’Espai Públic ) i a la policia Municipal – 092 (urgències) – 900 770 092. Paral·lelament, els serveis de la Policia Municipal i Serveis Socials, amb la col·laboració de l’Assemblea local de la Creu Roja de Terrassa, estan preparats per oferir a les persones en situació d’indefensió social llocs d’acollida adients.

L’Ajuntament, també facilita a la població informació per tal d’evitar danys innecessaris. Aquesta informació es basa en els consells d’autoprotecció per actuar en cas de nevades o glaçades, que podeu trobar al web municipal
http://www.terrassa.cat/com-actuar-en-cas-de-nevades-i-glacades