A Terrassa cap menor de 40 anys ha perdut la vida a causa de la covid

Després de 20 mesos de pandèmia, a Terrassa han perdut la vida un total de 574 persones a causa de la covid. D’aquestes, pràcticament totes -més d’un 99%- eren majors de 50 anys. I és que l’edat avançada ha estat, sens dubte, un dels factors amb més influència per determinar la letalitat del virus. Així ho indiquen les dades del Departament de Salut, entre les quals destaca el fet que a Terrassa no hagi mort per covid ni una sola persona menor de 40 anys. En aquesta mateixa línia, les víctimes mortals en la franja d’entre 40 i 50 anys representen menys d’un 1% del total.

Ja se sabia que el gruix de les defuncions es concentrava entre els sectors més envellits, però les dades demostren que el virus ha atacat principalment a la població octogenària. I és que dues de cada tres víctimes terrassenques tenien com a mínim 80 anys, mentre que un 86% eren majors de 70.

<<Dues de cada tres morts tenien com a mínim 80 anys>>

Morts Edat Trs2

El patró es repeteix tant al Vallès Occidental com a Catalunya. En el cas de la comarca, s’han registrat 2.467 defuncions per covid. D’aquestes, únicament tres eren persones de menys de 40 anys. La majoria de les morts, tant a Terrassa com al Vallès, es van produir durant els tres primers mesos de pandèmia i el ritme de creixement s’ha vist clarament frenat aquest any, amb la implantació de les vacunes.

<<D’entre les 2.467 defuncions de la comarca, únicament 3 eren menors de 40 anys>>

A Catalunya s’han mort fins avui unes 24.000 persones després de contraure la covid. En tot el país hi han hagut 2 casos d’infants d’entre 0 i 9 anys, i 4 defuncions d’entre 10 i 19 anys. En l’altre extrem, el 96,2% de la víctimes mortals catalanes tenien més de 60 anys. És la principal factura que deixa una pandèmia que, tal i com es preveia, ha causat estralls entre les generacions d’edat més avançada.

<<El 96,2% de la víctimes mortals catalanes tenien més de 60 anys>>

Morts Edat Cat