220210 Millora Entorn Escola Roser Capdevila 1

Acaba l’actuació de millora en l’entorn de l’escola Roser Capdevila

L’Ajuntament ha finalitzat l’actuació de millora en l’entorn de l’escola Roser Capdevila, que s’ha dut a terme amb la implicació del centre i del veïnat. Els treballs han consistit a pintar unes ampliacions de voreres als carrers de l’entorn de l’escola, amb l’objectiu de millorar la seguretat en un espai especialment sensible i incrementar l’accessibilitat.

Als carrers de Biscaia i Cartagena s’han fet uns nous passadissos de vianants a la calçada amb pintura decorativa.