Acord de col·laboració entre MútuaTerrassa i GE Healthcare

La Fundació Assistencial MútuaTerrassa i la multinacional General Electric Healthcare han signat un acord de col·laboració per al desenvolupament conjunt de la renovació tecnològica relacionada amb la Diagnosi per mitjà de la Imatge. L’acord estableix una vigència de 10 anys i té per objectiu treballar de manera conjunta en el disseny, planificació i desenvolupament de diversos projectes vinculats amb el tractament i gestió d’imatges clíniques.

L’any 2017 la Fundació Assistencial MútuaTerrassa va endegar un projecte participatiu obert centrat a identificar la viabilitat de dur a terme una renovació tecnològica del servei de Diagnòstic per la Imatge, més enllà de la inversió en aparells. En aquest sentit es va contactar amb els principals líders del sector tecnològic sanitari amb l’objectiu de construir una aliança estratègica que permetés anar més enllà de la relació client-proveïdor.

Amb l’objectiu d’assolir el compromís global de la millora del servei a les persones, el Dr. Esteve Picola, director general de MútuaTerrassa defineix l’acord com “un canvi de paradigma a l’hora d’establir la relació entre client i proveïdor. En aquest sentit l’acord ens permet innovar en la manera de gestionar i planificar el futur d’un dels nostres serveis essencials com és el Diagnòstic per la Imatge”.

Per la seva banda, Luis Campo, president de GE Healthcare Iberia comenta que “l’acord amb MútuaTerrassa és una fórmula de col·laboració que va més enllà de l’equipament tecnològic i ens fa socis estratègics que comparteixen riscos i una visió de futur”. Campo destaca que “l’acord inclou qüestions com la formació dels equips humans, la gestió i el desenvolupament de sistemes organitzatius que contribueixen a que els centres hospitalaris siguin més eficients i proporcionin la millor atenció al pacient”.

En aquests moments la Unitat de Diagnòstic per la Imatge ja disposa d’un aparell de raigs X digital, un mamògraf digital i 3D i un ecògraf, tots ells ubicats a les noves instal·lacions de l’Edifici Estació de MútuaTerrassa. Paral·lelament, també s’està procedint al canvi dels aparells d’Ultrasons en tots els àmbits assistencials.

D’altra banda, el proper mes de gener entrarà en servei la nova Ressonància Magnètica d’1.5T, que també es trobarà ubicada al nou Edifici Estació. Al llarg del 2019 es renovaran -un cop finalitzades les obres d’adequació i millora dels espais de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa- els aparells de raigs X i mamògrafs de tota la Fundació Assistencial MútuaTerrassa.

Un dels aspectes fonamentals de la nova aliança és el desenvolupament conjunt que els professionals de MútuaTerrassa i de General Electric Healthcare duran a terme al llarg dels propers anys. Es tracta de projectes tecnològics que han de permetre, en un futur, descentralitzar els processos vinculats a la diagnosi per la imatge, i centralitzar la presa de decisions.

En aquests moments els diferents equips ja estan treballant de manera conjunta i molt acurada per poder definir la posada en marxa dels principals projectes i programar la recollida de dades i informació que permetrà seguir desenvolupant la millora del servei de Diagnòstic per la Imatge.