Acord entre Ajuntament i UAB per definir com ha de ser l’atenció ciutadana del futur

Acostar l’Ajuntament als barris de Terrassa per facilitar la gestió dels tràmits administratius a través d’un nou model d’atenció ciutadana. És el principal objectiu del projecte de Desplegament Territorial, que busca la descentralització dels serveis municipals. En aquest sentit, el nou Pla Director contempla la creació d’unes 4 seus dedicades integralment a l’atenció ciutadana, ja sigui per via telefònica, presencial o telemàtica. Aquestes noves oficines estaran ubicades en llocs estratègics per poder donar cobertura a tota la ciutat i, a més, permetran dedicar els equipaments cívics a les entitats i a l’activitat comunitària.

La definició del nou Pla comptarà amb la col·laboració del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un equip d’experts farà una diagnosi territorial analitzant els àmbits poblacionals o econòmics, així com de vulnerabilitat i exclusió social. Com a contrapartida d’aquest acord de col·laboració, l’Ajuntament es compromet en la formació pràctica de l’alumnat del Grau en Geografia i del Màster en Estudis Territorials i Planejament.

El projecte de Desplegament Territorial es va iniciar durant l’anterior mandat, amb la implicació de tots els grups municipals. L’elaboració d’aquest pla arriba ara a la seva fase final i s’espera començar-lo a implementar parcialment abans del maig del 2023.