quadrant 0

El 57% de les empreses del Vallès Occidental creades el 2020 amb els CLSE continuen actives

La taxa de supervivència de les empreses creades l’any 2020 amb l’assessorament dels Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) del Vallès Occidental és del 57%. És tracta d’una dada superior a la mitjana dels deu darrers anys (57,2%) tot i tractar-se de negocis nascuts l’any de la pandèmia.

Són  dades de la Diputació de Barcelona amb el suport de Gesop. Mostren que les empreses assessorades pels CLSE tenen una taxa de supervivència superior a la resta d’empreses de la província. Així, per al període 2018-2021, la taxa de  de les empreses  actives assessorades pels CLSE se situava en el 59,1%, 3,6 punts per sobre de la mitjana de les empreses de la província segons les últimes dades disponibles de l’Institut Nacional d’Estadística.

Els Centres Locals de Serveis a les Empreses van atendre el 2023 un total de 64.259 persones emprenedores al conjunt de la província. El Vallès Occidental compta amb 13 d’aquests centres que, cofinançats per la Diputació de Barcelona, acompanyen gratuïtament les persones emprenedores i empresàries en la gestació, creació, posada en marxa i consolidació i/o creixement d’activitats econòmiques.

El 68,6% de les empreses tanca per motius econòmics

Pel que fa a les empreses tancades al conjunt de la província, el 68,6% van clausurar la seva activitat per motius econòmics. A més un 54,3% admet que la crisi de la COVID-19 va influir molt o bastant en el seu tancament. Cal destacar que el 34,2% de les  persones que han tancat la seva empresa, ja n’ha creat una de nova o té pensat fer-ho.

Les empreses que reben suport a la seva consolidació tenen una taxa de supervivència major (60,4%, de mitjana). La taxa de supervivència s’incrementa a mesura que s’intensifiquen les hores de suport a la consolidació.

El perfil mitjà de la persona emprenedora que l’any 2020 va crear una empresa a la província amb assessorament en anàlisi de viabilitat dels CLSE és el d’un home (56,0%), d’entre 35 i 44 anys (36,9%) amb estudis secundaris o estudis secundaris superiors (54,4%), en situació d’atur (66,5%), que ha emprès per oportunitat (61,2%) i que ha creat una empresa principalment dedicada al comerç (22,4%).

Les empreses que es mantenen en funcionament després de tres anys són, principalment, unipersonals: un 54,3% d’aquests negocis estan formats només pel promotor del negoci.

El 27,0% de les empreses creades l’any 2020 als CLSE de la província va facturar fins a 25.000€ en el darrer any, i el 46% fins a 50.000€. El 69,1% de les empreses que van facturar fins a 50.000€ manifesten no disposar d’ingressos econòmics alternatius. El 68,2% de les empreses tenen bones perspectives per l’any vinent. El 21,0% asseguren que són regulars i el 4,3% indica que són dolentes.

[Font imatges  Ajuntament de Terrassa]