220110 Visita Actuacions Franges Regidor 1

Actuacions en les franges de baixa combustibilitat de Can Gonteres, Martines Est i El Molinot

Equips municipals han fet aquest desembre diverses actuacions d’execució de les franges perimetrals de baixa combustibilitat de les urbanitzacions de Can Gonteres, Martines Est i la urbanització i edificacions aïllades del Molinot.

Els treballs, que es fan en compliment de la llei per protegir les persones i els béns que es troben en terreny forestal o a menys de 500 metres de distància,  han afectat una extensió total de 24,2 ha.

Així, aquestes actuacions permeten que, en cas d’incendi, es pugui evitar la continuïtat horitzontal i vertical del foc, en haver-se desbrossat el sotabosc, podat els arbres i haver-los aclarit perquè no es toquin les capçades. D’aquesta manera, es disminueix la força del foc i es permeten un espai de treball més segur per als bombers.

El passat mes d’octubre, es va actuar a les franges de baixa combustibilitat de Pinetons – Guitard i Les Martines (sector es Oest), les quals afectaven una extensió de 30,12 ha.