Llei llibertat sexual

Actuavallès denuncia que la Llei de Llibertat Sexual criminalitza el treball sexual

L’ONG Actuavallès denuncia que la nova llei sobre llibertat sexual és un instrument de criminalització del treball sexual i perpetua la violència institucional cap aquest col•lectiu. Aquest 25 de novembre, dia per l’eradicació de les violències masclistes, l’entitat solidària rebutja aquesta violència institucional, una violència masclista molt present en l’àmbit del treball sexual. La Llei de Llibertat Sexual o del “només sí és sí” posa al centre el consentiment de les dones per parlar de violència sexual, una demanda històrica i necessària, que el moviment feminista porta anys reivindicant.

El consentiment està en el centre però en el cas del treball sexual, aquest consentiment no té valor, segons el text presentat com avantprojecte de llei al parlament espanyol. Una vegada més, segons Actuavallès, es distingeix entre dones i treballadores sexuals, com si no fossin el mateix i com si el seu consentiment no tingues el mateix valor. L’avantprojecte de llei de llibertat sexual promoguda pel govern espanyol posa al centre de la qüestió el consentiment i la importància de la seva presència quan parlem de violència sexual.

Tot i que el marc legislatiu sovint es queda curt o mostra les seves escletxes i limitacions, aquest pot ser un pas fonamental sempre i quan les lleis no acabin convertint-se en quelcom merament punitivista que només té com a objectiu canviar o endurir el codi penal. El conflicte que genera el projecte de llei aprovat el passat 6 de juliol de 2021, és que a la vegada que incorpora el consentiment de les dones com a condició innegociable per entendre, jutjar i condemnar la violència sexual, en l’àmbit de la prostitució es nega el consentiment de les persones que l’exerceixen. Això genera un conflicte complex que té conseqüències a molts nivells, sobretot en l’accés a drets fonamentals.

En el marc actual, la llei que treballa per afavorir la no discriminació i eradicar les desigualtats latents en termes de violències masclistes, obre una nova bretxa sobre el col•lectiu de les treballadores sexuals, posant en entredit els seus drets humans més fonamentals, negant la seva capacitat de consentir un fet, i dificultant l’accés a l’habitatge i a la salut. Sota aquesta llei s’està prohibint l’exercici del treball sexual, per s’allunya de reconèixer el treball sexual com un treball legítim i existent i de poder-lo diferenciar i allunyar d’una vegada per totes d’una realitat totalment diferent que es el tràfic de persones amb fi d’explotació sexual.

En definitiva, una pèrdua de drets evident que alimenta encara més l’estigma que recau sobre el treball sexual i que actua com a determinant social de la salut. Actuavallès considera que les treballadores sexuals no són víctimes, són dones, amb situacions diverses d’una complexitat diversa i assegura lluitar per un món lliure de violències masclistes, on les dones, treballin de que treballin tinguin eines per desaprendre la indefensió de gènere imposada.