Afectacions al trànsit al pont del Passeig tot el cap de setmana per les obres a Mútua

Aquest cap de setmana serà necessari ocupar dos carrils del pont del Passeig. Això implicarà que l’operació s’efectuarà de nit (entre les 23 h i les 7 h), ja que en l’extrem del pont en el qual s’està efectuant l’ampliació dels serveis d’urgències implicarà que quedi un únic carril de pas alternatiu regulat per senyals.

En horari diürn, es mantindrà l’ocupació de dos carrils en el pont en la part no afectada per les obres d’ampliació d’urgències, de tal forma que quedarà en tot el recorregut un carril per sentit. El motiu de l’actuació és la instal.lació de cablejat de comunicació.

Està previst que comencin divendres 23 a les 21:00 hores i acabin el dilluns 26 a les 7:00 hores.