Afectacions de trànsit per la Festa Major de barri de Sant Pere

La Festa Major de barri de Sant Pere provoca afectacions de trànsit a diversos carrers de la zona. Des del proper dia 24 a les 14 h fins el 26 de maig a les 23 h, restaran tallats al trànsit els vials nord i sud de la Plaça del Triomf. Concretament no es podrà circular en el tram comprès entre Carrer Ample i els carrers Independència i Francesc Salvans. El Carrer Transversal entre els carrers de Catalunya i Transversal serà de doble sentit i només estarà permès l’accés a guals.

Canvi de sentit al carrer Transversal

Mentre durin les afectacions el carrer Transversal, entre els carrers Independència i Francesc Salvans, canviarà provisionalment de sentit. Es podrà circular únicament en direcció al carrer de Bartomeu Amat.