Ajuntament, Diputació i Generalitat aprofiten l’agost per fer diversos projectes d’obra a Terrassa

A la trama urbana, els treballs d’asfaltat afectaran el carrer de Colom, entre Gèminis i Mercuri, al polígon industrial de Can Parellada. Aquest tram quedarà tallat al trànsit del 5 al 23 d’agost i l’accés serà exclusiu per a empreses i guals. Mentre durin les obres, hi haurà restriccions de circulació i d’aparcament. Se’n fa càrrec Hercal Diggers amb un pressupost que supera els 306.000€. També s’actuarà al carrer de Galícia, la propera setmana i, a finals d’agost, a diverses cruïlles de la ciutat amb l’objectiu de millorar la pavimentació i la mobilitat.

Pel que fa a les obres ja iniciades i que continuaran durant l’agost, destaquen els treballs de millora d’un tram de xarxa de clavegueram al carrer de Concepció Arenal, la primera fase del projecte de millora de l’àrea del Vapor Gran i la construcció d’una zona de lliure circulació de gossos al barri de Sant Llorenç.

Sobre els projectes d’obra civil que van a càrrec d’altres administracions, cal tenir en compte, especialment, els treballs d’ampliació de la C-58 en sentit Barcelona, entre la sortida de Terrassa fins a enllaçar amb el tercer carril existent a l’alçada de l’enllaç de Sabadell Centre. L’actuació consisteix a afegir un tercer carril al tronc de l’autopista. S’espera que entri en servei cap a l’11 de setembre, restituint l’amplada de la resta de carrils i retirant els límits de velocitat de 80.

En aquesta via també es faran obres d’ampliació entre l’entrada del nus de Sant Pau i la sortida per a connectar amb l’AP7. Aquí s’afegirà un quart carril, i en les proximitats de l’AP7, un cinquè, en el tronc de l’autopista.

I en sentit Manresa, s’actuarà entre l’entrada de la ronda oest de Sabadell i la zona propera al Parc Vallès. Aquí s’hi fa un quart carril, entre l’entrada de la ronda oest de Sabadell i l’enllaç de Sant Quirze Nord, i una calçada lateral completa entre poc després d’aquest enllaç i la zona propera al Parc Vallès, incloent-hi un nou pont sobre la riera de les Arenes i l’avinguda del Vallès.