Alcohòlics Anònims rep més usuaris i més joves arran del confinament

El primer pas per afrontar una addicció és reconèixer-la. Assistir, per exemple, a les reunions d’Alcohòlics Anònims és fer aquest primer pas, un dels més importants, si no el més important, per a solucionar la dependència a la beguda.

Adonar-se d’una addicció pot portar molts anys. El moment arriba, sovint, quan es toca fons.

Compartir experiències sense prejudicis ni ser jutjat és la base de les reunions d’Alcohòlics Anònims.

Els confinaments d’aquesta pandèmia i les restriccions socials han fet aflorar problemes amb l’alcohol a persones que no n’eren conscients, fins que han vist que tenien problemes per a consumir o accedir a la beguda. “Molta gent no pensava que tenia aquest problema i el confinament el va agreujar. Ho van intentar resoldre bevent més. Ara estan venint molts usuaris nous. I més joves“, explica Rafa, el coordinador del grup Terrassa 19 d’Alcohòlics Anònims.

L’alcohol continua sent la droga que genera més problemes socials i de salut. A catalunya el 40% dels tractaments iniciats el 2020 van ser per l’alcohol. A Terrassa hi ha dos grups d’Alcohòlics Anònims: un es reuneix a l’AVV de Les Arenes, els dimarts i els dijous, i l’altre a l’AVV del Segle XX, els dilluns, dimecres i divendres.

Alcohòlics Anònims a Terrassa: 933 177 777