Amb les vacances augmenten les revisions de vehicles

Durant els mesos de juny i juliol els tallers mecànics experimenten un augment en les revisions del vehicles. En alguns establiments la demanda d’aquests dos mesos supera la de la resta de l’any tot i les puntes de Setmana Santa i Nadal.

La pressió i el dibuix dels neumàtics, els nivells d’oli i anticongelant o el correcte funcionament de llums i de la resta d’equipaments com els frens, filtres i bateria, són imprescindibles per a una conducció segura. El preu de les revisions varia segons la quantitat d’oli i el preu del material utilitzat.

Una intervenció que pot costar a partir d’uns 120 euros i que pot arribar als 230 en cas d’una posta a punt amb més profunditat. A banda de la Inspecció Tècnica de Vehicles obligatòria, els tallers asseguren que com a mínim s’ha de fer una revisió del cotxe a l’any per afrontar amb tranquil·litat i seguretat el previsible augment de kilòmetres que durant l’estiu es fan amb els vehicles privats.