Amèlia Estada i Jordi Bergalló amb dues tècniques diferents, al Bar Cal Felip

Fins al 15 de gener es pot visitar a l’espai cultural del Bar Cal Felip del carrer Sant Pau les exposicions d’Amèlia Estrada i Jordi Bergalló.

Es tracta de dues tècniques de dos artistes totalment diferents dins el mateix lloc.

L’Amèlia Estrada presenta unes aquarel·les, mentre que el Jordi Bergalló aporta unes peces fetes amb ferralles de la construcció, totes elles de caire reivindicatiu.