Amplien la vorera d’accés a l’Institut Investigador Blanxart, al carrer Granada

Aquesta setmana han començat les obres per ampliar la vorera d’accés a l’Institut Investigador Blanxart, que es desenvolupen al carrer de Granada, en el tram comprès entre els carrers de l’Hoquei i la carretera de Castellar. L’actuació servirà per millorar les seves condicions i per garantir la seguretat dels vianants i l’accessibilitat. Es tracta d’un projecte que s’inscriu dins el programa Terrassa Barris en Marxa de millora de l’espai públic.

El projecte dóna una solució definitiva a una ampliació de vorera provisional amb la qual es reservava una part de la calçada mitjançant la col·locació d’unes baranes per garantir les condicions de seguretat a un espai on es produeix una considerable acumulació de jovent, sobretot, a les hores d’entrada i sortida del centre educatiu. Així, s’ampliarà la vorera de forma que hi haurà espai per plantar una filera d’arbres i instal·lar en l’espai que queda entre ells bancs de formigó.

D’altra banda, s’adaptaran els dos passos de vianants que hi ha en el tram afectat per fer-los accessibles a tothom. Un d’ells, el del costat del carrer de l’Hoquei, era un pas elevat que s’haurà ara d’adaptar a la nova amplada de la vorera. L’altre, ubicat a la banda de la carretera de Castellar, no responia a la normativa corresponent. A més de la construcció dels guals adaptats, s’instal·laran els paviments podotàctils d’orientació i advertència, que estan indicats per millorar les condicions de circulació
de persones amb discapacitat visual.

Està previst les obres tinguin una durada de dos mesos. L’execució dels treballs ha estat encarregada a l’empresa Infraestructures Serveis Obres Vallès, SL., i compta amb un pressupost de 48.099,97 euros (IVA inclòs).