Àptima potencia el servei d’endocrinologia i nutrició amb la incorporació d’EndoVALLÈS

L’equip de professionals d’EndoVALLÈS s’ha incorporat a Àptima Centre Clínic amb el propòsit de potenciar el servei d’endocrinologia i nutrició a les dependències de Terrassa. En aquest sentit, els pacients amb alteracions endocrines -tant mèdiques com quirúrgiques- podran comptar
amb el suport de professionals referents en patologies com les tiroidees, paratiroidees, suprarenals, diabètiques, l’obesitat i les hipofisiàries.

Àmpliament reconeguts i pertanyents als principals hospitals universitaris, els esmentats professionals oferiran atenció especialitzada, diagnòstic precoç així com tractament de darrera generació d’acord amb les necessitats específiques de cada pacient. Fa més de tres dècades que -encoratjats per la continua evolució de la pràctica mèdica- desenvolupen activitat assistencial, acadèmica i d’investigació, per millorar la qualitat de vida dels pacients.

En aquest sentit, gràcies a l’expertesa aportada pels seus especialistes, s’atendran a pacients afectats per problemes a les glàndules endocrines com Diabetis mellitus -tipus 1 i tipus 2-, obesitat, hipoglucèmia, trastorns del metabolisme dels lípids, de la glàndula hipofisiària, tiroidea i les suprarenals, trastorns hormonals masculins i femenins, del metabolisme del calci i s’oferirà també ecografia de tiroide i monitorització contínua de glucosa.

A més, el fet de disposar d’un equip de dietistes-nutricionistes amb àmplia experiència hospitalària i extrahospitalària en el maneig i control dels diferents aspectes nutricionals, proporcionarà suport no únicament als endocrinòlegs i cirurgians, sinó que els seus coneixements també revertiran en altres especialitats com la digestiva, l’oncològica, la neurològica o l’al·lergologia.

El tractament del sobrepès i l’obesitat, la preparació per a la cirurgia de l’obesitat, el control de la diabetis gestacional, el suport dietètic a la diabetis i a les intoleràncies alimentàries, l’alimentació òptima per a pacients amb colesterol i, en definitiva, els consells per poder assolir una dieta saludable són els objectius pels quals treballen els dietistesnutricionistes d’EndoVALLÈS.

El nou servei es prestarà a les dependències d’Àptima Centre Clínic Terrassa (ubicades a l’Edifici Estació de la Plaça dels Drets Humans, 3) els dimecres en franja de tarda. L’equip de professionals de referència estarà format pel Dr. Santiago Cordero Vázquez, endocrinòleg, i la Sra. Mireia Libran Torrente, dietista-nutricionista. A futur s’ampliarà l’horari d’atenció a Terrassa i també és previst traslladar el servei a les instal·lacions d’Àptima Centre Clínic St. Cugat.