Arrenquen els tràmits per reurbanitzar la zona de l’antiga fàbrica Sala i Badrinas

L’Ajuntament impulsa els tràmits per a la urbanització del Pla de Millora Urbana de l’antiga fàbrica Sala i Badrinas, situada al barri del Segle XX. L’actuació contempla la reurbanització dels trams del carrer Baldrich, Prim, Lepant i la carretera de Rubí compresos en aquesta zona i de la urbanització del nou espai interior que es crearà amb l’obertura d’un nou vial, que travessarà l’àmbit d’est a oest i que connectarà els carrers d’Escudé i de Sant Sebastià. El pressupost previst és de 5.700.176,92 euros.

Amb aquest tràmit, s’inicia el procés que ha de permetre iniciar les obres d’urbanització d’aquest gran espai degradat de la ciutat, de 30.692 m² de superfície, on s’havia ubicat l’antic complex fabril Sala i Badrinas. El projecte contempla els enderrocs i moviment de terres; la pavimentació de carrers i voreres; la creació de noves xarxes de serveis (enllumenat públic, abastament d’aigua, gas, reg, fibra òptica, etc); la recollida de residus; la instal·lació de mobiliari urbà; les obres de jardineria i la senyalització (vertical i horitzontal). El termini d’execució inicial és de 15 mesos (3 pel projecte d’enderroc i 12 pel d’urbanització).

L’àmbit del pla de millora comprèn els terrenys que, fins a finals dels anys setanta, van acollir l’empresa Sala Badrinas, l’últim dels grans vapors tèxtils que van estar actius a Terrassa. Després del seu tancament, l’espai d’aquestes naus es va llogar a tercers per desenvolupar altres activitats industrials vinculades, la gran majoria, al sector tèxtil. Una de les peces que formen part d’aquest àmbit urbanístic és la que haurà d’acollir el futur Institut Escola Sala i Badrinas, un projecte per a l’execució del qual el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Terrassa van signar, el passat febrer, un protocol de col·laboració.