Audiències públiques del Govern Municipal per exposar les seves actuacions

L’equip de Govern de l’Ajuntament de Terrassa oferirà el proper mes de novembre un cicle d’audiències públiques per a retre comptes davant la ciutadania de l’acció de govern desenvolupada durant l’any i explicar quines són les prioritats plantejades per al 2023. Les audiències públiques són espais de participació destinats al retiment de comptes per part del Govern i el debat posterior amb la ciutadania que es troben regulats al Reglament Municipal de Participació Ciutadana.

Les sessions es duran a terme de forma telemàtica els dies 7, 8, 9, 14, 16 i 17 de novembre i es retransmetran en directe pel canal municipal de Youtube, com l’any passat. Hi haurà cinc sessions temàtiques, per àrees, més una dedicada específicament a la proposta de pressupost municipal pel 2023.

El calendari de les sessions serà el següent:

– 7 de novembre, 18.30 h: Pressupost Municipal 2023
– 8 de novembre, 18.30 h: Cicles de la Vida
– 9 de novembre, 18.30 h: Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat
– 14 de novembre, 18.30 h: Serveis Generals i Govern Obert, Estructura Territorial i Atenció Ciutadana i Presidència
– 16 de novembre, 18.30 h: Serveis Territorials i Seguretat i Urbanisme i Sostenibilitat
– 17 de novembre, 18.30 h: Drets Socials

Mecanismes de participació

Les audiències es faran en format telemàtic i es podran seguir en directe a través del canal Youtube de l’Ajuntament de Terrassa i de la plataforma participa.terrassa.cat.

La regidora de Qualitat Democràtica, Ona Martínez, ha recordat a la ciutadania que “més enllà de poder sentir les explicacions del Govern, les audiències públiques proporcionen l’oportunitat d’interactuar, i aquest és el veritable valor d’aquestes trobades: que la ciutadania exerceixi el dret i el deure de controlar l’acció de la institució». La regidora ha explicat també que «hi ha diferents vies per participar, abans, durant i després de l’audiència, per facilitar al màxim que tothom pugui intervenir i adreçar preguntes al Govern».

Aquelles persones que vulguin participar, ho podran fer per tres vies diferents: es poden formular preguntes per escrit a través de la plataforma Participa a Terrassa fins a 24 hores abans de la sessió, prèvia inscripció; es pot sol·licitar la intervenció en directe a la videoconferència en el torn obert de preguntes, sol·licitant l’accés a través d’un formulari que es trobarà a la mateixa plataforma; i durant el torn obert de preguntes de la sessió també es pot participar per escrit, en l’apartat de comentaris de la mateixa plataforma.

Els regidors i regidores donaran resposta a les preguntes durant la sessió i aquelles qüestions que no s’hagin pogut respondre, es contestaran per escrit a la secció de comentaris.