Augmenta el nombre d’afiliats a la Seguretat Social a la comarca, respecte al 2022

Augmenta el nombre d’afiliats a la Seguretat Social a la comarca, respecte al 2022

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social al Vallès Occidental va créixer un 2.2% al juny, en comparació amb el mateix més de l’any passat. L’augment a la comarca s’ubica per sota de la mitjana catalana, un 2,8%. Així ho ha revelat l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Si es contraposen les xifres de la comarca amb les del maig de 2023, però, el nombre d’inscrits va caure. El descens de 0,4% en la comarca contrasta amb la pujada en la mateixa proporció que s’ha vist en el conjunt del país.

Al Vallès Occidental, 197 mil dones i 218 mil homes són beneficiaris de la Seguretat Social. L’ascens és major en les primeres (2,6%) que en els segons (1,8%).

Si dividim per edat, el conjunt d’afiliats d’entre 30 i 45 anys és el més gran (140 mil). És aquesta banda etària l’única que ha caigut en la comarca (-1,9%) i al global de Catalunya (-0,2%) respecte al juny de 2022.

La variació interanual també és diferent segons la nacionalitat de les persones inscrites. Es va registrar un creixement d’un 10,7% en els afiliats estrangers, mentre que l’increment d’espanyols va ser d’un 1,2%.

Un 20% de les afiliacions de la comarca són per jornades parcials de treball, mentre que un 12.6% són derivades de contractes temporals. En tots dos casos, la major proporció la representen les dones.

El Vallès Occidental és la segona comarca amb més afiliats, després del Barcelonès. En aquests territoris, al igual que a tota Catalunya, els serveis van ser al juny l’àrea econòmica amb el major nombre d’afiliacions.

En total, la xifra d’afiliats i afiliades a tot el país es va situar en poc més de 3 milions i mig, segons l’Idescat.