Augmenten les sancions per l’abocament de residus

En els primers sis mesos del 2017 l’Ajuntament ha obert gairebé tants expedients sancionadors relacionats amb l’abocament de residus com en tot l’any passat.  El motiu no és tant l’increment d’infraccions com quel’Ajuntament ha intensificat l’activitat sancionadora. El consistori vol millorar la quantitat i qualitat de la recollida selectiva i ho fa a través del Pacte per la Neteja i la Recollida Selectiva de Residus i la campanya d’informació “Terrassa més Neta”.

De gener a juny s’han obert 82 expedients, davant dels 88 de tot el 2016. D’entre les infraccions més reiterades hi ha la utilització de contenidors municipals per abandonar residus objecte de servei específic (18). El segueixen les infraccions per no portar la documentación obligatòria (14); les relacionades amb deixar voluminosos al carrer sense concretar la seva retirada (11) i l’abandonament de residus municipals fora dels contenidors (10).

Amb més inspeccions l’Ajuntament vol minimitzar aquestes infraccions i recomana utilitzar el Telèfon de la Neteja d’Eco-Equip (900 720 135), un telèfon que des del mes de gener ha rebut gairebé 4.000 trucades. Eco-Equip, en dos anys, ha augmentat en 770 tones la recollida de voluminosos.

El consistori ha avanaçat que continuarà millorant tant el Telèfon de la Neteja com la recollida de voluminosos, amb un nou sistema d’identificació.