Balanç positiu dels dos primers mesos de funcionament de l’empresa Taigua

Taigua tanca els dos primers mesos de funcionament amb un balanç positiu. Des del 10 de desembre de 2018, l’Ajuntament de Terrassa gestiona de manera directa el servei públic d’abastament d’aigua a la ciutat a través de la nova entitat pública Taigua.
El consistori valora aquests dos mesos de funcionament de manera positiva, ja que no s’ha detectat cap incidència en la prestació del servei pel canvi de gestor, que era l’objectiu inicialment previst.

Pel que fa a les tarifes de subministrament, aquestes estan congelades des de 2015, i continuaran així el 2019. Malgrat això, les persones abonades notaran un lleuger increment en la factura d’aquest primer trimestre. Això es deu a la data en què es va fer el traspàs del servei de Mina Pública d’Aigües de Terrassa a l’Ajuntament.

Aquesta petita variació només afecta un dels conceptes del rebut de l’aigua, la quota del servei, que es factura per trimestres. Donat que el canvi de gestió es va fer el 10 de desembre, la darrera factura de Mina només podia recollir 70 dies i, per tant, l’import va ser d’uns 3 euros menys de l’habitual.
Taigua, com a nou gestor des del 10 de desembre, regularitza ara aquest concepte incorporant aquests 20 dies pendents a la quota corresponent al 2018. D’aquesta manera, aquest increment no es tornarà a produir.