Bates i xandalls per començar el curs ben equipats

La tornada a l’escola implica per a les famílies un important esforç econòmic. Cal comprar llibres i material escolar i també equipar-se amb la roba necessària. Això inclou les bates per a l’etapa de primària, els xandalls per educació física i en algunes escoles, també l’uniforme.

Aquestes compres cada vegada s’esglaonen més. Molts pares i mares ja van començar al juny a buscar els articles necessaris però els primers dies de setembre són els més forts de venda.

Tot i que el món de les bates no es presta a molts canvis, en aquest establiment sí que han apostat per millorar el disseny.

La Mia i el seu germà Joan són els responsables d’aquesta botiga que van fundar els seus pares l’any 1957.