Bons resultats de la Unitat d’Hospitalització dels Trastorns de l’Espectre Autista de MútuaTerrassa, un projecte únic

La Unitat d’Hospitalització dels Trastorns de l’Espectre Autista de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa fa un balanç positiu del primer any i mig de funcionament. A les portes del segon Dia Mundial de Sensibilització sobre l’Autisme d’aquest equipament, els responsables de la unitat destaquen que els pacients ingressats fins ara s’han recuperat pràcticament del tot dels problemes funcionals que presentaven.

Aquesta unitat d’hospitalització és només per a casos greus de pacients d’entre 3 i 18 anys sense resultats amb tractaments anteriors. Segueix un model únic al món. Tot i que es basa en experiències similars de centres australians i estatunidencs, hi incorpora característiques pròpies, com ara la participació de les famílies: pares i mares poden passar-hi la nit compartint habitació amb els fills ingressats.

A dia d’avui l’autisme és un trastorn sense cura, però el tractament terapèutic d’aquesta unitat a Terrassa permet superar qüestions conductuals, emocionals i socials associades. Amb només deu places disponibles i sense altres alternatives, la demanda d’ingressos arriba des de tot l’estat. Per qüestions de proximitat, el centre prioritza els pacients catalans.