Caballero: “Si la llicència d’enderroc hagués entrat un mes després no estaríem obligats a concedir-la”

El regidor d’Arquitectura, Carles Caballero, lamenta profundament el proper enderroc de tres naus modernistes del carrer Sant Gaietà per construir-hi dotze habitatges.

L’avanç de pla sobre el nou inventari del patrimoni arquitectònic que es va aprovar al juliol inclou aquestes tres naus i altres elements inventariats que no estaven catalogats. Però la llicència d’enderroc es va entrar a l’Ajuntament precisament al juny, un mes abans de la seva protecció.

La llicència encara està en tràmit però te assegurada la seva execució perquè l’avança de pla no té efectes retroactius.

L’elaboració del nou inventari s’obrirà a la participació per ser el més acurat possible i no serà immediat. Mentrestant, amb l’avanç de pla, els elements inclosos ja queden protegits i les llicències d’obres suspeses preventivament.

L’inventari del patrimoni arquitectònic vigent és de 1986 i des d’aleshores no s’ha posat al dia.

Notícia relacionada: